نماد سایت مجله آنلاین

در پایان سال آزمایش چهره به چهره را در اولویت قرار دهید

در پایان سال آزمایش چهره به چهره را در اولویت قرار دهید


وزیر آموزش و پرورش گفت: اولویت ما برگزاری امتحانات حضوری در پایان سال است ، اما در غیر این صورت آماده هستیم که امتحانات را به روش های دیگر انجام دهیم.

خروج از نسخه موبایل