اقتصادی

میز مدرسه تلویزیون جمعه 12 اردیبهشت

براساس پایگاه اطلاع رسانی مجله آنلاین ،
روز جمعه 28 اردیبهشت برنامه آموزشی تدریس دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی آموزش شبکه تلویزیونی است:

سال اول دبیرستان:

5: 30-5: 15 مطالعات بنیادی اجتماعی بخش 3
از 5:15 تا 5:45 ، دروس پایه فرهنگی و هنری ٨
2:45 صبح تا 5:35 بعد از ظهر
از 5:15 تا 5:35 دروس پایه فرهنگی و هنری

برنامه مبتدی:

از ١٠: 11 درس در بازی های کلاس اول و ریاضی
از ساعت 11 صبح تا 2 بعدازظهر دروس به زبان فارسی و نوشتن کلاس دوم
از ساعت 2 تا 3:00 ، بدن آسمانی درجه 3 هدیه و پیام می دهد
از 2:00 تا 3:00: دروس فارسی و نوشتن کلاس 4
هدیه و پیام برای دانش آموزان پایه 5
5:15 تا 13:45 درس فارسی و نوشتن کلاس 6
//
پخش دروس برای دانش آموزان در مدرسه تلویزیون شبکه چهارم ؛ جمعه 2 اردیبهشت

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم فنی اسلامی و متخصصان آموزشی و کارکنان آنها:

دروس جلوه های ویژه تصویری از 2 بعدازظهر-5: 15 بعد از ظهر -8 و کلاس ششم-گرافیک رایانه-آموزش نرم افزار Corel

از ساعت 5:15 تا 5:45 درس ترسیم فنی-پاورقی 2-ساختمان برش-معماری-شعبه فنی و حرفه ای

4:45 صبح تا 2 بعد از ظهر. مبانی تصویربرداری تصویربرداری مبانی-مبانی-Scratchboard-Graphics-بخش های فنی و حرفه ای

٨: 5 بعد از ظهر-5: 15 بعد از ظهر دوره دانش فناوری کامپیوتر

5:15 دقیقه بعد از ظهر. معرفی و مقایسه نرم افزار Lightroom و Photoshop – دوره آموزش عکاسی کلاس یازدهم – شعبه کاردانش

2:00 تا 3:00: پایه دانش بنیان فنی-مکمل Podman 4 ابزار اصلی ابزار تخصصی – شعبه فنی تخصصی

دوره ریاضیات و آمار 3: 1 تا 2: 3 ٣ پایه ٣ ادبیات ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی

3 تا 6: 1 دروس عربی ، زبان قرآن ، کلاس 3 ، علوم و معارف اسلامی

. زمان: 2-3 دوره جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی

دکمه بازگشت به بالا