اقتصادی

پایان ۶۰ روز خاطره‌نویسی کرونایی ابطحی

اخبار آنلاین سید محمدعلی ابطحی که دارای صفحه اختصاصی برای گروه نخبه است ، تصمیم گرفت از روزهای ابتدایی بیماری عروق کرونا ویروس ، خاطرات کرونری خود را با عنوان “خاطره روزانه عروق کرونا ویروس” بنویسد.
در طول 60 روز گذشته ، این فعال فرهنگی و سیاسی خاطره ای شخصی و واقعه اقامت وی ​​در خانه ، روش های انزوا و ارتباطات ، تبریک شخصیت ها ، رفتارهای شخصی در خانه و زندگی روزمره اجتماعی وی بوده است. من افکارم را به اشتراک گذاشتم ترسیم شده است

این یادداشت ها هر روز در کانال شخصی سید محمدعلی ابطحی و همچنین در صفحه اختصاصی وی در گروه نخبگان آنلاین خابر منتشر می شود. خاطرات آپتاهی از دوران کرت در دهه 1960 به پایان رسید. این خاطرات را جمع کنید اینجا آن را بخوانید.

عکس جدید آقای ابوطحی در خانه ؛ خدا را شکر ، تأکید می شود که آقای ابوطحی بیماری قلبی عروق کرونا ویروس نداشته است.

در سایر نقاط جهان ، رویکرد نوشتن یادداشت ها در مورد تاج خانه متداول بود. با اوج گرفتن این بیماری در کشورهای مختلف ، برخی محافل ادبی و فرهنگی اروپا حتی از افراد و نخبگان خواستند تا خاطرات زندگی خانگی را ثبت کنند.
مجید طاهری در یادداشت خود نمونه ای از این خاطرات را در کشور دیگری با عنوان “ضبط نیازها و یادداشت های روزانه و یادداشت های روز کرونا” ارائه کرد.

/ 6262

دکمه بازگشت به بالا