اقتصادی

چه شد که ۲ سال پر باران داشتیم؟

چه اتفاقی برای باران شدید ناگهانی افتاد؟ آیا باید در این زمستان و بهار برف و باران عادت کنید؟ یا خشکسالی سرزمین ما را ترک می کند؟

به گزارش مجله آنلاین ، روزنامه جام جم وی نوشت: “خبر بهتر از دو سال آبی بارانی ، در مقایسه با میانگین بارندگی طی 20 سال گذشته”. بسیاری از دامنه‌های کوه به سبز تبدیل شده و بهار پر از پروانه بود. حتی در این روزهای گرم تابستان ، بیشتر اوقات آسمان تهران و بسیاری از مناطق کشور ابری است و گاهی اوقات در اواسط تابستان باران می بارد. طی دو سال گذشته زمستان و بهار ، بارانهای شدید باعث سیلابهای فاجعه آمیز در برخی مناطق کشور شده است. به دلیل بارندگی شدید در اکثر ایالت های کشور ، برخی رسانه ها و کارشناسان از آغاز فصل بارندگی کشور صحبت کردند. در مورد این پدیده سوالات زیادی وجود دارد. اما آیا داده های بررسی وضعیت اقلیمی از این گفته پشتیبانی می کنند؟ تحلیل اقلیم شناس با این دیدگاه چقدر سازگار است؟ چه اتفاقی افتاد که باران شدید باران رخ داد؟ آیا باید در این زمستان و بهار برف و باران عادت کنید؟ یا خشکسالی سرزمین ما را ترک می کند؟

در میان نگرانی های فزاینده از کمبود آب و خشکسالی مداوم که در سال 2008 در مناطق غرب آسیا و ایران طی یک دهه گذشته ، آوریل 2009 آغاز شد برای خیلی ها تجربه متفاوتی داشت. مردم در ایالت هایی مانند خوزستان ، لورستین ، چهار محال ، باتاری ، همدان ، مارکازی ، گلستان ، کوگیلجه ، بویراحمد و فارس بارندگی بی سابقه ای را تجربه کرده اند و میانگین بارندگی نیز بین 60 تا 60 درصد افزایش یافته است.

نکته مهمی که باید هنگام تجزیه و تحلیل به این نکته توجه داشته باشید اینست که پیش بینی پدیده های اقلیمی طی چند دهه تقریباً غیرممکن است. بنابراین ، با وجود این باران ها ، حقیقت این گفته که فصل بارندگی آغاز شده است قابل قبول نیست. خوزه اینتباری ، محقق هیدرولوژی و تغییرات آب و هوا در دانشگاه کیوانلون در بلژیک ، این موضوع را در Khabar Online تأیید کرد و اظهار داشت: وی ادامه داد: در طی دو سال متوالی ، فصل های خشکسالی و بارانی لزوماً آغاز فصل بارندگی نیست زیرا آنها نتیجه تغییرات آب و هوایی هستند. بنابراین تالاب های اخیر می توانند بیش از دو سال دوام داشته باشند و خشکسالی ها در چند سال آینده دوباره عود می کنند. ممکن است: “این نوسانات بسیار طبیعی است.”

چرخه خورشیدی ، کنترلر اول

دکتر حسن رشکری ، استاد اقلیم سینوپتیک در دانشگاه شهید شاهد ، خشکسالی و رطوبت را پدیده ای بی نظیر برای همه اقلیم های روی زمین می داند و به جام جم می گوید: وی ادامه داد: این پدیده به دلیل ماهیت جو است ، بنابراین خشکسالی و خشکسالی تأثیر کمی در طبیعت محلی اقلیم دارد ، زیرا خشکسالی و خشکسالی پدیده های محلی را کنترل نمی کند .در واقع این خطر آب و هوا تحت تأثیر پدیده های فرا سیاره ای و فرامنطقه ای ، خصوصیات محلی و ساختار بدنی محیط فقط باعث تشدید یا تضعیف کارایی خشکسالی و تالاب ها می شوند ، بنابراین تالاب ها و خشکسالی ها چرخه ای هستند. در همه مناطق تحت تأثیر این پدیده رخ می دهد: “مهمترین این پدیده گردش خون خورشیدی است که منبع اصلی انرژی برای شکل گیری و شکل گیری گردش جهانی است.”

به گفته اساتید آب و هوای سینوپتیک ، نوسانات در دمای سطح خورشید می تواند باعث تغییر در دمای سطح زمین شود ، زیرا خورشید عامل اصلی اختلافات آب و هوایی بر روی زمین است.

وی اضافه می کند: “این تجربه با خشکسالی و خشکسالی با شدت و ضعف متفاوت تکرار شده است و دوره های مختلف بازگشت را در هر آب و هوا نشان می دهد. هرچه خشکسالی و تالاب جدی تر باشد ، دوره بازگشت طولانی تر است. تعداد چرخه های خورشیدی یا لکه های خورشیدی یک دوره 11 ساله است ، اما تعداد چرخه های خورشیدی یا لکه های خورشیدی در هر رویداد دقیقاً برابر با قبل یا بعد نیست. بعضی اوقات تعداد نقاط در اوج چرخه 200 است. با این حال ، در اوج چرخه به 50 نقطه نمی رسد ، بنابراین پدیده های جوی قابل تولید هستند اما دقیقاً یکسان نیستند. “علاوه بر فعالیت خورشیدی ، سایر پدیده های جوی بر روند خشکسالی و تالاب تأثیر می گذارند. و باعث تاخیرهای کوتاه مدت یا بلند مدت در تشکیل سیستم می شود. “

به گفته دکتر رشکالی ، محققان ملی از مدلهای اقلیمی برای پیش بینی بلند مدت برخی از عناصر جوی برای 50 تا 100 سال استفاده می کنند ، اما مهم نیست که این پیش بینی ها چقدر دقیق یا قابل اطمینان هستند ، یک پیش بینی است خشکسالی و تالاب طولانی مدت مشکل است. در حقیقت ، با دانش امروز ، پیش بینی طولانی مدت و دقیق خشکسالی و تالاب غیرممکن است.

اهمیت کنترل کننده های آب و هوا

یکی از مهمترین عوامل در روند بارش ، وجود مراکز فشار سطح است. مرکز فشار در واقع مرکزی با فشار بسیار زیاد در فشارهای زیاد است و عامل اصلی گردش کلی جو است. در حقیقت ، اصلی ترین کنترل کننده آب و هوا سیاره این مراکز است. اینها شامل مراکز فشار قوی آزور یا سیبری هستند و بسته به شکل گیری آنها ، به صورت پویا یا حرارتی طبقه بندی می شوند. ماهیت اصلی هر منطقه براساس نزدیکی یا فاصله آن با این مراکز بنا شده است.

عناصر اقلیمی مانند بارش ، دما و استحکام باد توسط مراکز فشار کنترل شده در منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم کنترل می شود.

از سوی دیگر ، مرکز فشار قوی نیمه گرمسیری یکی از اصلی ترین مراکز فشار پویا بر روی زمین است و تأثیر عمده ای بر آب و هوا غرب آسیا از جمله ایران دارد.

مناطق استوایی همیشه بیشترین انرژی را از خورشید در طول سال دریافت می کنند. این انرژی هوای گرم و گرم گرمسیری را به ارتفاعات بالاتر منتقل می کند. با این حال ، در نزدیکی مدار اسلحه ، به دلیل نیروهای کوریولیس (به دلیل حرکت موقعیت) ، زمین نمی تواند تا حد بالاتری بالا رود و در آن منطقه توده بزرگی از هوا فرود آمد و باعث شد بیشترین سیاره این مرکز فشار قوی مرکز فشار بالا نیمه گرمسیری را تشکیل می دهد. این مراکز ولتاژ بالا در تابستان به اوج خود رسیده و از آسمان صاف و پایدار برخوردار هستند ، اما در ماههای سردتر سال ، عقب نشینی تأثیر ما را بر جو ما کاهش می دهد و شرایطی را برای صعود هوا و تشکیل ابر و باران فراهم می کند. انجام دادن.

دکتر رشکلی با اشاره به اهمیت مراکز پر فشار در آب و هوای ایران و نقش آنها در شیوع خشکسالی ، گفت: در برخی از مطالعات ، نقش كنترل آب و هوا در ایران به فشارهای زیاد در آزورها نسبت داده شده است و در مطالعات دیگر ، این نقش به فشارهای زیاد یا چرخش در عربستان سعودی ، اما در سالهای اخیر در عربستان سعودی نسبت داده شده است. تحقیقات جامع و گسترده در مورد فشار بالا در “آنها رفتار و عملکرد سیستم های بارندگی و اقلیمی ایران را نشان داده اند.”

آیا می توان باران بیشتری را انتظار داشت؟

دکتر رشکالی در دو سال گذشته در باران گفت: “تحقیقات ما نشان می دهد که وقتی مرکز فشار بالا عربستان سعودی قوی تر می شود و به صورت پویا تقویت می شود ، به سمت شرق حرکت می کند و به درون مایعات گرمابی مستقر می شود.” وی گفت: ضمن اشاره به نظارت مستمر بر محل مرکز ولتاژ بالا. اگر افزایش رطوبت زیاد باشد و برعکس ، اگر ساختار پویا ضعیف باشد ، رطوبت رو به افزایش با وجود تغییر به سمت شرق کم خواهد بود و در نتیجه در ژاپن بارندگی کمتری خواهد داشت. تحقیقات ما نشان می دهد که سیستم های فشار قوی قوی همیشه می توانند با سیستم های فشار قوی قوی همگام شوند تا پیکربندی های سیستم قوی تری ایجاد کنند. به عنوان مثال ، در مورد باران شدید 27 مارس 2017 ، مکان و ساختار عربستان سعودی در غرب ایران این موضوع را خیلی خوب تأیید می کند. همچنین دو سال باران 1397-1398 و 1399-1398 دو سال باران در کشور بود. درصد مکرر مکان های هسته ای با فشار بالا در عربستان سعودی برای افزایش باران به سیستم بارندگی بسیار مناسب بوده است ، به طوری که مراکز پر فشار سعودی در اکثر باران های دو سال گذشته در آب های گرم عربستان و عمان واقع شده اند. نشان می دهد که زمین را تأمین می کند. »

با توجه به حرکت قابل توجه و مداوم مرکز فشار زیاد عربستان سعودی در دو سال گذشته و تغییرپذیری طولی این چرخه در طی چند سال گذشته ، به گفته یک استاد اقلیم شناسی سینوپتیک در دانشگاه شهیدبهشت ، پیش بینی می شود این دو سال شدید و ضعیف باشد. سال آینده ادامه خواهد یافت و بعید به نظر می رسد که سال بعد اتفاق بیفتد.

نقش مهم مرکز فشار بالا سعودی در باران اخیر

مطالعات آب و هوایی نشان می دهد که سیستم فشار قوی نیمه گرمسیری عربستان سعودی مهمترین کنترل کننده آب و هوا در مناطق جنوبی و جنوب غربی این کشور است. چند سال بعد ، به دلیل تغییر شرایط جوی مورد مطالعه در مقیاسهای آب و هوایی سیاره ای ، هسته نیمه گرمسیری عربستان سعودی با فشار بالا ، دیرتر از حد معمول منطقه را ترک کرد و زودتر به آن بازگشت. این روند طول دوره بارش را کوتاه می کند. بنابراین ، آغاز یا پایان فصلهای خشکسالی و بارانی به عوامل و الگوهای فشار منطقه بستگی دارد.

مطالعات در مراکز پر فشار ، از جمله آزور و فشارهای نیمه گرمسیری تحت فشار بالا یا عربستان سعودی ، می تواند ارزیابی دقیق تری از خشکسالی یا باران را ارائه دهد. در افکار عمومی ، حتی در بسیاری از مطالعات علمی ، مرکز فشار بالا عربستان سعودی به عنوان یک پدیده خشکسالی و خشکسالی در نظر گرفته می شود. از خصوصیات منحصر به فرد یک مرکز فشار بالا فشار پویا ، پایداری و خشک شدن آن است. با این حال ، این نقش می تواند یک عملکرد کاملاً متفاوت را در یک وضعیت سینوپتیک (یعنی مجموعه ای از سیستم هایی که با یکدیگر تعامل دارند) ارائه دهد.

دکتر رشکلی بر اهمیت دیدگاه جامع در تحلیل خشکسالی و شیوع تالاب تأکید دارد. از منظر synoptic ، محققان به یک رویکرد جامع و یکپارچه ، به مطالعه مجموعه ای از سیستم های تعامل و مطالعه همه عوامل آب و هوایی در زمان یک رویداد اشاره می کنند. وی می گوید: “قبل از اینكه نقش تكیكی و یك بعدی سیستم را ببینیم ، باید از نظر اصطلاحات سینوپتیك به آن نگاه كنیم.” در این حالت ، ساختار ، موقعیت مکانی و تعامل مرکز فشار قوی می تواند باعث ایجاد و ایجاد خشکسالی شود که می تواند باعث تشدید یا ایجاد خشکسالی و برعکس و برعکس شود و منجر به بارش و تقویت تالاب ها شود. “حرکت به غرب و شرق مراکز پر فشار عربستان سعودی نقش بسیار مهمی در تالاب ها و خشکسالی های ایران دارد.”

وی افزود: “مطالعه الگوی بلند مدت برای ایجاد هسته مرکزی مرکز ولتاژ بالا سعودی نشان می دهد که جابجایی طولی این مرکز فشار بالا در چند دهه گذشته نسبت به گذشته با سرعت بیشتری نوسان داشته است.” یک مطالعه در مورد جابجایی مرکز فشار قوی عربستان سعودی در ماههای سرد سال ، نشان داد که جابجایی به سمت شرق و محل استقرار دریاهای گرم عرب و عمان ، به ویژه در مناطق گرمسیری تحتانی (در نزدیکی سطح) ، نسبت به افزایش هوا و هجوم رطوبت بسیار حساس است. نشان داده شده است که نقش مهمی را ایفا می کند. این سیستم بر سیستم های کم فشار در سودان و مدیترانه تأثیر می گذارد و میزان بارندگی را به همراه می آورد.

در همین زمان ، همان سیستم فشار قوی به سمت غرب حرکت می کند و غرب و شمال غربی عربستان و جنوب غربی ایران مستقر می شود. “در این شرایط علاوه بر جلوگیری از حمله سیستم های بارشی به کشور ، آب و هوای پایدار و خشک بیش از اکثر ایران حاکم است که این نشان دهنده خشکسالی و کوتاه شدن فصل باران است.”

بنابراین ، در دو سال گذشته ، زمانی که کشور بارندگی شدید باران و حتی گاهی بارندگی شدید را نیز تجربه کرده است ، به خصوص در نیمه جنوبی و مرکزی ، تغییر این مرکز پر فشار به سمت شرق بسیار مشهود و غیرقابل برگشت است. می توان گفت که نقش مهمی داشته است. »

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا