اقتصادی

روند صعودی بیماری کرونا در لرستان/ تخت‌های بیمارستانی افزایش یابد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین امروز ، سی اد موسی حدمی همراه با ستاد محلی برای درمان بیماری عروق کرونا قلب ، با ذکر روند رو به افزایش بیماری ، نکات بهداشتی را مشاهده می کرد. برای همکاری بیشتر مردم فراخوانده شد.

ضمن تحسین فعالیت های کادر پزشکی ، کادر پزشکی ، فرمانداران و مدیران اجرایی ، “طبق آمار موجود ، به نظر می رسد روند بیماری در لورستان کمی متفاوت از وضعیت ملی باشد.”

استاندار لرستان گفت: متأسفانه هفته گذشته تعداد بیماران بستری ، بیماران و بیماران نیاز به تخت مخصوص افزایش یافت که این می تواند پیش درآمد سرعت بیماری باشد.

کادمی با تأکید بر لزوم همکاری و دقت در زمینه های مختلف ، بر لزوم افزایش نظارت بر پروتکل های بهداشتی توسط سازمان اجرای قانون تأکید کرد: تصمیم گرفته شد که معامله شود. “

وی افزود: “علاوه بر این اقدامات ، تقویت امکانات بیمارستان و افزایش تعداد تخت ها به تعداد مورد نیاز ضروری است.”

فرماندار لرستان با تشکر از همکاری و پشتیبانی مردم طبق دستور وزارت بهداشت ، گفت: “هیچ یک از عوامل فوق معتبر نیست مگر اینکه مردم مانند گذشته مشاهده و کار کنند.”

با توجه به اینکه اوضاع عادی نبود ، کاظمی از مردم در لرستان خواست که به مراقبت های قبلی خود ادامه دهند. از ماسک ، غیبت ، فاصله اجتماعی و بهداشت شخصی استفاده کنید.

وی با اشاره به موضوع ازسرگیری مدارس گفت: در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی ، آموزش مستقیماً در برخی از مدارس این ایالت انجام می شود.

فرماندار لرستان گفت: شرط ادامه تحصیل در مدرسه انطباق با پروتکل های بهداشتی است ، جایی که باید بر آموزش و پزشکی نظارت شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد ، آیا سریعاً مشکل حل می شود؟ باید برای هرگونه پیگیری معرفی شود.

دکمه بازگشت به بالا