اقتصادی

زانو زدن شتر انتقاد در آستانه مجلس یازدهم

حمایت ضعیف از مشارکت در این روند بی تأثیر بود. البته نقش آرا سیاسی و تهمت کاملاً غیرقابل قبول است ، اما مجالس آزار و اذیت از انواع مختلف و در موقعیت صاحبخانه هستند ، اما بهانه های زیادی برای شورای آزار و اذیت وجود داشت.

در تاریخ آسیب شناسی ، دلایل مشابهی وجود دارد که از انکار کنگره در همه زمینه ها جلوگیری می کند. یکی از عجایب دال ایجاد آدابی است که منتقدان دیروز عاملین و پاسخگویان امروز هستند و تعجب آور نیست که آنها به افکار عمومی پاسخ دهند.

عواملی که از دیروز انتقاد می کنند و رحمت می جویند (رحمت می جویند) نباید به دنبال همان راحتی باشند که زمانی خیالی قلمداد می شد. شاید دیدن ایده های قبلی در قالب یک سری آرا مفید باشد. یکی از آسیب های جدی مجلس ایران که در بین منتقدان و وجود آن به اجماع رسیده است ، تنوع قوانین مبتنی بر قانون مقاومت و برگرداندن عوامل تقاضا در سیاست های بازار است.

از آنجا که وجود رژیم غذایی مبتنی بر برنامه ها یا جناح بندی ها نیست ، شانه های مردم قانون گذاری می شود و قانونگذاری به جای برنامه ها و برنامه ها به یک موضوع سرگرمی تبدیل می شود و به محض ظهور علائم بیماری و جدی بودن مشکلات مالی. من با او هستم مار و داستان مار تصمیم گرفتند که در اوایل خانه مار وارد شوند. آنها زندگی خود را در مرگ دیگران تضمین کردند و این نگرش با تکیه بر طراحی زنجیره ای ، جلسات شیک و مصاحبه های توخالی ، اساس تورم قرار گرفته است. بازداشت ، توسعه و تأمین اشتغال را بر عهده بگیرید. گوزن های عماری سال ها در دامنه کوه های بی قرار کوه های غیر قابل تصور زندگی کرده اند و به دنبال اهلی شدن تازی های بی پروا هستند.

هیچ کاری انجام نمی شود مگر اینکه عادت های خود را بشکنیم و چهره نشویم و از جعبه های تصویر ملی (رادیو و تلویزیون) به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده نکنیم. ما باید منافع ملی و منافع ملی را دنبال کنیم ، نه علائم نگارشی یا دریبل زدن.

قاعده حاکمیت باستان نیازی به توقف در سطح اول مدیریت ندارد. دود از مکان های از راه دور ممکن است نشانه آتش سوزی نباشد. شاید دلیل دود آن باشد. در صورت نیاز به بازنگری در رویکردها و رویکردها ، برنامه ها و لایحه های قبلی خود را بازبینی و حساب کنید.

چرا اصل 144 قانون اساسی تصویب نشده است؟ قانون توانمندسازی مشاغل چه مواردی اعمال شد؟ چرا ما به نقطه ایده آل مورد نیاز همه برای نماینده فعلی خود و تمام نگرانی های دوره تحریر نرسیدیم؟ روزنه اصلی که بوروکراسی را از توسعه جدا می کند ، نباید از دیدگاه حزبی در دولت و پارلمان دیده شود ، بلکه باید با اصولی تعیین شود که نباید نهادهای مهم سیاست و رستوران های عملکرد را ناراحت کند. خلق آرماني كه در هيچ جاي گذشته نيست ما را به همان سرنوشت فرار مي رساند.

* نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه دهمین کنگره

27216

دکمه بازگشت به بالا