چگونه ثابت کنیم مرد هستیم؟!

با این روزهای هیجان انگیز و همه این قوس ها و قیمت ها ، می توانید با پاهای خود در را باز کنید تا نشان دهید مرد زندگی هستید! به محض اینکه کمتر از دو قرن جیب خود را محکم کردید ، هنر زیادی انجام داده اید. دستان خود را پر کنید و به خانه بروید!

از طرف دیگر ، در این دوره ، اتفاقاً ، “بز” تیز بودن نشانه پیرمرد بودن است و برداشت محصول برای گاو نر مناسب است! ایدئولوژی قرعه کشی و قهرمانی نیز عادت “دم کوزه از آب می خورد” است!

بنابراین ، این توضیحات وجود دارد. چگونه می توانم مردانگی خود را ثابت کنم؟ زمان عجیبی است ، یا اگر از تاریکی Civil ناراضی هستید ، آیا فردا باید خوش شانس باشید تا “تغییر جنسیت” را مجاز کنید؟ جبر زمان و فشار زندگی به این دلیل است که به نظر می رسد همه کارها برای اسپرمکتومی مردان انجام شده است. همه ارقام برای آقایان است! آیا می فهمید که چرا این دوران “وضعیت حساس فعلی” نامیده می شود؟ بنابراین ، وقتی برای اثبات مردانگی خود کمی دست تکان می دهید ، ناگهان خواهر شوهر ، ترنس ، پسر دگرباشان جنسی و … لکه ای متمرکز بر ریش را مشاهده می کنید!

خوب ؛ چه کنیم که نشان دهیم مرده ایم؟

آیا دوست دارید یک بطری مربا و آب لیمو را باز کنید؟ در رگ گردن مشتاق و متورم است ؛ آیا شما خط دید احتمالی مردانی را که از ناموس ما عبور می کنند کنترل می کنید؟ آیا می خواهید سوسک مهاجم را در روزنامه Pipe ردیابی کنید؟ آیا می خواهید فریاد بزنید و ونوس را با صدای باس مذکر ذوب کنید؟

من شخص عزیزی ندارم. کافی است که لنگ را با تأیید مقامات بپوشید ، و با مرد شدن ثروتمندتر خواهید شد … اکنون پیشنهاد بی شرمانه قبل از استعمار و آزار و اذیت جنسی به مردانگی احترام می گذارد آیا فهمیدید که اثبات آن نوعی شرم و شرم است؟ به این ترتیب دیگر نیازی به اثبات مردانگی یک سیاستمدار سابق نیست! چقدر همه چیز دشوار می شود و شما باید شواهد کافی برای انسان بودن ارائه دهید! بالاخره مردان در حال مرگ بهتر از مرد بودن هستند!

دکمه بازگشت به بالا