مجله رویداد

افزایش کارتن‌خوابی و بیماری‌های ویروسی معتادان با جابه‌جایی مراکز کاهش آسیب از شوش و هرندی

رئیس خیریه متولد شده در پاسخ به درخواست معاون وزیر بهداشت و آموزش و پرورش برای تحقیق در مورد جابجایی مراکز کاهش آسیب از مناطق شوش ، مرابی و هرندی توسط وزارت بهداشت ، گفت: اگر فاصله این مراکز با حضور معتاد زیاد باشد ، فرد معتاد به آن مراکز مراجعه نخواهد کرد ، بنابراین کاهش آسیب باید در نزدیکترین نقطه به تجمع معتاد باشد.

عباس دیلمی زاده در مصاحبه با مجله آنلاین ، وی در این زمینه اظهار می دارد: وی افزود: اعتیاد و داروهای خواب آور بخشی از جامعه هستند و وزارت بهداشت موظف است در مورد سلامت این گروه اجتماعی مطابق با سیاست های كلی قانون و نظام و مقررات مختلف قانون فكر كند. این بخشی از یک برنامه سیاست کلی است و در ماده 15 قانون اجرای قانون و قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه آمده است.

دیلمی زاده گفت که به طور کلی ، برنامه های کاهش آسیب باید در نزدیکترین اتاق جلسات معتادان و داروهای خواب آور ارائه شود. ، یک مرکز کاهش آسیب برای خدمات رسانی به این گروه در همسایگی آن ایجاد شد. اینکه فکر کنیم در ابتدا مرکز کاهش آسیب ایجاد شده و کارتن خواب به منطقه برگشته اشتباه است.

رئیس خیریه متولد شده معتقد است که سیاست تخفیف به گونه ای طراحی شده است که مرکز تخفیف به محل تجمع معتاد نزدیک شود. زیرا اگر فاصله این مراکز تا محل معتاد زیاد باشد ، معتاد به آن مراکز مراجعه نخواهد کرد.

در صورت جابجایی مرکز کاهش آسیب در پاسخ به س Whatال ، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ وی افزود: جابجایی این مراکز از خدمات مناسب معتادان جلوگیری می کند. دو نوع مرکز کاهش خطر (مرکز پناهگاه شبانه و مرکز حمل و نقل) در مناطق شوش ، مولوی و هرندی وجود دارد. مراکز کاهش آسیب برای جلوگیری از خواب معتادان در خیابان ها اسکان موقت ایجاد می کنند اما با جابجایی این مراکز آنها در خیابان ها می خوابند. سپس مشکل ویروس وجود دارد.

وی همچنین گفت: جابجایی مرکز کاهش آسیب معتادان را در مناطق شوش ، مولوی و هرندی به سایر مناطق جغرافیایی شهر پراکنده می کند ، در این زمان دسترسی به خدمات و خدمات تخفیف کاهش می یابد. به عنوان یک قاعده کلی ، این روش مدیریت این افراد را به مناطق دیگر شهر منتقل می کند. در این صورت شما مجبور خواهید شد برای خدمت به معتاد دوباره سرمایه گذاری جدیدی انجام دهید. به نظر نمی رسد این امر از نظر اقتصادی یا اداری درست باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا