اقتصادی

پایان محمدرضاشاه – مجله آنلاین

نابودی دولت نه از لبخندها و راحتی جعفر شریف آمامی استفاده کرد و نه از سختگیری های دولت نظامی و گورامرضا آذری نجات یافت. شاپور بختیار ، که در پایان پرونده دولت را به دست گرفت ، قبلاً باخته بود. مسائل مخالف خود محمدرضا شاه و اصول حکمرانی وی بود و تغییر نخست وزیر و تغییر دولت آنها را آرام نکرد.

به گزارش مجله آنلاین ، این روزنامه اعتماد کنید او می نویسد: “صادقانه بگویم ، هیچ پاسخ روشنی برای این س ofال وجود ندارد که چه زمانی سقوط سلسله پهلوی اجتناب ناپذیر بود. به گفته جروند آبراهامیان ، انواع تواریخ می توانند بحث برانگیز باشند و منجر به مخالفت شوند. در آن زمان ، در ایران جنگی نبود ، هیچ قحطی گسترده نبود و شورشی دهقانی یا کارگری وجود نداشت. به عبارت دیگر ، چیزی به عنوان “مامای انقلابی” وجود نداشت. از نظر اکثر ناظران خارجی (اما نه همه) ، دولت ایران در آن زمان یک دولت قوی و با ثبات بود (حداقل تا زمستان سال 57) ، با تکیه بر پول نفت و سازمانی نیرومند به نام ارتش. ساواک و مخالفان نمی توانست با آن رقابت کند.

به گفته اکثر افراد خارجی ، آنچه در ایران از خارج اتفاق می افتاد این بود که دولت شاه با چالش های داخلی قابل توجهی روبرو نبود و تهدید جدی برای بقای آن نبود. مخصوصاً به این دلیل که آنها می دانستند دولت به دشمن رحم نمی کند و هیچ خط قرمزی برای محافظت از خود وجود ندارد. شکل گیری چنین سرکوبی فقط به ساواک محدود نمی شود و همانطور که گزارش سازمان عفو ​​بین الملل در سال 1974 نشان می دهد دادگاه های ایران در آن زمان فاسد بودند ، سیاست های سرکوب را دنبال می کردند ، وکلا داشتند و … او حقوق بشر را نادیده گرفت و مجاز به “شکنجه” بود. “با اعتقادات مختلف.” البته ، از اواسط سال 1977 ، شاه به كمسیون بین المللی حقوقدانان گفت كه از خود در برابر فشارهای موجود محافظت كند. از این پس وی حق قطع ساواك و انتخاب وكیل برای متهم را به دلیل شكنجه و اعترافات اجباری دارد ؛ “وكیلی كه از تعقیب و آزار و اذیت دولت در امان است”.

این عقب نشینی ، که اولین گام در یک سلسله اقدامات به ظاهر اصلاحی توسط شاه برای ایجاد یک فضای باز سیاسی بود ، مخالفت وی را خدشه دار نکرد و می توانست او را از بحران مشروعیتی که در آن بود جدا کند.

هیچ کس به این “تغییر” اعتقاد نداشت و به وعده از بالا اعتماد نمی کرد (در آن زمان اکثر مخالفان نظریه مهدی بازرگان را داشتند که می گفت “آیا تغییر می کند؟”) خصوصاً خود شاه. از آن به بعد با لجبازی خاص – تا روزی که در ایران بود ، وی از تقسیم قدرت امتناع ورزید ، از پذیرفتن حقوق دیگران برای پیوستن به دولت امتناع ورزید ، و به دشمن سهم واقعی داد. من از دادن آن امتناع ورزیدم.

از تابستان سال 1977 ، زمانی که جمشید آموزگار جایگزین امیرعباس هویدا شد ، تا زمستان سال 78 ، چهار دولت با سیاست ها و شعارهای مختلف به قدرت رسیدند ، همه مخالفت با بحران نبودند و نهایی بودند ، اما نتیجه را تغییر ندادند. از داستان نابودی دولت نه از لبخندها و راحتی جعفر شریف آمامی استفاده کرد و نه از سختگیری های دولت نظامی و گورامرضا آذری نجات یافت. شاپور بختیار ، که در پایان حادثه دولت را به دست گرفت ، قبلاً باخته بود. “مسئله مخالفت خود محمدرضا شاه و اصول حاکمیت وی بود و تغییر نخست وزیر و تغییر دولت آنها را آرام نکرد.”

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا