اقتصادی

مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۱۴ اسفند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله آنلاین

جدول زمانی دروس تلویزیونی برای دانشجویان در روز پنجشنبه ، 5 مارس 2010 به شرح زیر است:

شبکه آموزش

7: 45-8 کلاس تربیت بدنی

فنی ، حرفه ای ، ماهر

8:00 تا 7:00 دوره PHP-ایجاد و توسعه سایت اینترنتی-پایه دوازدهم-فناوری و تخصص ها
زمان: 2-7 شهروندان الکترونیکی-نرم افزار-درجه 10-بخش فنی و شغلی
9-9: 30 دانش فنی پایه-تربیت بدنی-پایه دهم-فناوری و تخصص ها
20:50 تا 21: 1 تعمیر سیستم روشنایی اتومبیل-مکانیک خودکار-پایه دوازدهم-بخش فنی و تخصصی
21: 15-21: 5 سیستم سوخت موتور دیزل-مکانیک خودکار-درجه 12-فناوری و تخصص

دبستان ابتدایی

10: 30-2: 07 نوشتن فارسی و کلاس 1
2: 07-11: 30 نوشتن فارسی و دبیرستان
11: 30-12: 00 بازی ها و ریاضیات کلاس 3
12: 00-12: 30 نوشتن فارسی و کلاس 4
12: 30-13: 00 علوم تجربی و تفکر کلاس 5
13: 00-13: 30 نوشتن فارسی و کلاس ششم
13:30 تا 13:50 آموزش پیش دبستانی

دبیرستان اول

14: 30-15: 00 تفکر و سبک زندگی-سبک زندگی و عوامل تأثیرگذار پایه هفتم
15: 00-15: 30 تفکر و سبک زندگی – شما با کلاس 8 دجله کارهای خوبی انجام می دهید
9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر ، آمادگی دفاعی کلاس 9

دوره آموزش متوسطه مجازی

16: 00-16: 00: تربیت معلم – ارزیابی رشد یکپارچه در یک محیط آموزش الکترونیکی

مدرسه راهنمایی

16: 00-2: 00 ریاضیات 2-پایه 11-علوم تجربی
2-7: 1 زیست شناسی-پایه دهم-علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک
17: 30-18: 00 ریاضیات 2-پایه 11-علوم تجربی
20: 00-20: 25 نمرات فیزیک 3-12- علوم تجربی
20: 25-20: 50 فیزیک 1-درجه 10-علوم تجربی

شبکه 4

7:30 ریاضیات ، آمار ، کلاس های 1 و 10 ، ادبیات و علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی
ساعت 8 تاریخ ، دبیرستان ، 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
8:30 صبح نوشتن درس 2 پایه 11 مشترک همه رشته ها
10:15 صبح. درس 2 پایه 11 مشترک همه رشته ها
10:45 درس علوم و فنون ادبیات 312 نمرات ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
11:15 درس علوم و فنون ادبی 312 پایه ادبیات و علوم انسانی و تعلیمات اسلامی
11:45 دروس دین و زندگی ، کلاس سوم ، 12 حوزه ادبیات و علوم انسانی
12:15 درس هندسه کلاس 2 11 فیزیک ریاضی
12:45 کلاس هندسه ، کلاس 3 و 12 ، ریاضی و فیزیک
13:15 کلاس هندسه ، کلاس 3 و 12 ، ریاضی و فیزیک

شبکه تلویزیونی قرآن و مارف

8:00 اصل اعتقاد ، پایه های 1 و 10 ، علوم و معارف اسلامی ، میانگین نظری دوم
8:30 تاریخ اسلام ، کلاس 1 ، کلاس 10 ، علوم و معارف اسلامی ، میانگین تئوری 2
هدیه آسمانی ساعت 11 کلاس 6.
11:30 صبح کلاس آموزش قرآن کلاس 6
پیام آسمانی در ساعت 15:00 کلاس 9 کلاس 1 متوسط
15:30 زبانهای عربی و قرآن ، کلاس 1 ، علوم ، آزمایشات ، ریاضیات ، فیزیک ، علوم و معارف اسلامی ، 10 حوزه دبیرستان

دکمه بازگشت به بالا