اقتصادی

مرگ کرونایی ایرانیان و جبران ورشکستگی!

گاهی مهربان است ، گاهی تیز است ، گاهی جیغ می کشد ، گاهی می خواهد از تدبیر استفاده کند ، اما هرچه باشد گفتم و نوشتم. ابتدای طرح اشتباه بود ، ساختار اشتباه بود ، چه کاری باید انجام شود ، شکل “مار” ، چه کسی می تواند این فاجعه را مدیریت کند ، چه کسی نمی تواند ، ساختار ترسیم شده و وظایف تعیین شده است. چه کسی گفت من نمی کنم آیا می خواهید کرونا را خاتمه دهید؟
من به آنها گفتم که خیابانها و محله ها را با سموم سرطان زا و تخریب کننده طبیعت شستشو ندهید ، و سپس باید منتظر موشهای اعدام بیشتر باشیم ، من روی این پادزهرها هستم گفتم پول خرج نمی کنم ، من صلیب نوشتم روی صندلی برای مسخره کردن مردم هزینه نکنید ، و هزینه نکنید ، من نوشتم که محله باید مرکز عمل باشد ، و سپس توسط رهبری تأیید شد ، اما من نوشتم ، خدا راضی بود ، شهر بزرگ در مسئولیت کار خود ، ساختار لازم ، تقسیم وظایف ، پروژه های مسخره ، نمودارهای هزینه ، او وزارت بهداشت را به دلایلی رد کرد و توضیح کامل ضعف های عملکرد را با منابع ارائه داد. وضعیت روحی کارمندان وزارت بهداشت ، من با رنگ ها بازی کردم ، بازی کرونا توسط وزارت بهداشت گزارش شد ، اما نه مدیر که من نام بردم ، قرنطینه را توضیح داد ، توضیح داد که چه مدت طول کشیده است ، و چند نفر از آنها مهم را پرسیدم سوال ، اما من هنوز جواب دریافت نکرده ام!

امروز ، در جهان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است ، بنابراین من در مورد پاسخ تاج منشی و انتقال و مدیریت اطلاعات می نویسم ، سازمان های مربوط را ارزیابی می کنم ، نمره را رد می کنم و با رئیس محترم دولت صحبت می کنم. ، وزیر دولت سلامتی ، من یک به یک نوشتم ، با مدیریت بحران و تخصیص تاج ، بیماری را باز کردم ، درباره فاجعه ها و رفتارهای بشردوستانه ما به عنوان ایرانی در کرونا نوشتم ، نوشتم آنچه می توانیم انجام دهیم ، مردم بیشتر درگیر می شوند ، نوشتم حرفه را به صورت الکترونیکی دنبال کنید ، یعنی ما را مسخره نکنید ، اگر نمی دانید ، یک منحنی علمی معنی دار بپرسید چگونه نقاشی بکشید.
من وزیر را نوشتم ، خانه از ابتدا ویران شد. شما نمی خواهید مرد باشید. اصلاح ساختار و برنامه ها. درست خواهد بود من در مورد دستورات کمیسیون بحران و دستورات ماندگار آنها صحبت کردم. من شدیداً می خواستم آنها از لجبازی دست بردارند ، آنچه را که می دانستند دنبال کنند و به متخصصان فناوری اجازه دهند. و همه هزاران نفر دیگر ، بزرگ و کوچک ، خدا را شکر. در اینجا تاریخ روز و حتی زمان انتشار کاملاً نوشته و ذخیره شده است! اینجا

نمی دانم چرا و با چه قیمتی زندگی مردم را به حراج گذاشتند و لجبازی کردند. چرا ! برادران افتخاری عزیز ، وزیران ، حداقل ای کاش دیگر این حرف ها را نمی زدید!

هشدار جدی! وضعیت فعلی تاج این کشور ، یعنی مدیریت تاج ، باید بلافاصله بررسی شود.
به مدت یک سال ، کلیه موارد ضروری توسط نویسنده بصورت جامع ارائه می شود: وبلاگ ناطقی الهی-مجله آنلاین ، 1398/1399 ، در غیر این صورت اوضاع بدتر می شود.

* نمکی: آنها می خواهند مرگ مردم را جبران کنند: مرگ برخی از کروناها و مردم اینجا به عنوان ابزاری سیاسی برای جبران ورشکستگی های گذشته و بازگرداندن آنها به جو استفاده می شود. در ماه های آینده / مجله آنلاین
می بینید که این دوران با چه سرعتی از دست رفت. ما از مردم لجباز و مغرور شرمنده بودیم ، زیرا ما نشسته بودیم و همه کلمات “درست ، ١٠٠ ؜” را انجام نمی دادیم. وای ، ما باید فوراً مسئولیت قادر یکتا را به عهده بگیریم ، اما “هو” دیگر در آنجا پذیرفته نمی شود.
من همه چیز را با استفاده از تجزیه و تحلیل در وادی مسئله و جهت گیری راه حل نوشتم ، بنابراین تصمیم گرفتم امسال حداقل در مورد کرونا ننویسم ، اما این نوشته ، وزیر! آنها کل دنیا ، زمین و زمان ، جین و انسانها را چپ و راست ، شمال و جنوب سرزنش می کنند ، اما مدتی است عملکرد آنها و عملکرد تیمشان را ندیده اند!عرف اکبر
چقدر سریع این دوره از دست رفت ، ما از کسانی که با نشستن و انجام ندادن تمام کلمات “دقیقاً درست ، ١٠٠ ؜؜” لجباز و مغرور بودند ، شرمنده شدیم! برای ما بدبخت است که ما باید فوراً مسئولیت خداوند متعال را در مورد مقاصد ، اعمال ، نوسانات خلقی و مرگ بسیاری از افراد بی گناه به عهده بگیریم ، خدا منع شده است! اما فکر نمی کنم “هو” آنجا بیشتر پذیرا باشد! بنابراین…

* استاد نمونه ملی مهندسی سازه ، مدیریت لرزه نگاری و مدیریت بحران ، و بنیانگذار مقاومت و مدیریت بحران

دکمه بازگشت به بالا