اقتصادی

هوای اصفهان و دو شهر مجاور آن قابل قبول است/ سجزی در وضعیت قرمز – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمود مازاره در مصاحبه با خبرنگار آنلاین گفت کیفیت هوا: شهر بزرگ یک اصفهان 24 ساعته تا ساعت 7 صبح امروز گفت که 22 روز فارولدین ، ​​به طور متوسط ​​113 نفر ، برای گروه های حساس ناسالم ثبت شده است: شاخص کیفیت هوا از این. شهر بزرگ در چند ساعت اول امروز بهبود یافته و اکنون با مدار متوسط ​​(زرد) 84 در مدار پذیرفته شده است.

وی با تشریح وضعیت هوای ایستگاه برای اندازه گیری آلودگی دائمی در اصفهان افزود: خیابان میرزا طاهر با شاخص 87 ، خیابان باهنر شاخص 62 ، خیابان کبه شاخص 129 ، خیابان رودکی خیابان 135 ، خیابان فرشادی شاخص 55 ، میدان فاز شاخص 66 ، خیابان کبه شاخص 80 ، شاخص پرندگان کودا 59 ، شاخص 82.و شاخص 64 ورزشگاه میثاق شرایط قابل قبول است

این کارشناس کیفیت هوا در موسسه تحقیقات هوانوردی اداره محیط زیست اصفهان شهر بزرگ امروز صبح مطلوب ارزیابی شده و به شرح زیر است: کیفیت هوا در شهرهای همسایه شهر بزرگ اصفهان به طور متوسط ​​شامل 69 شاهینشاه و به طور متوسط ​​73 مبارکه است ، اما در شرایط قابل قبول سجزی در حال حاضر با شاخص 155 برای عموم مردم ناسالم است

شاخص کیفیت هوا 0 تا 50 هوای پاک ، 51 تا 100 هوای سالم ، 101 تا 150 ناسالم در گروه های حساس ، 151 تا 200 ناسالم در عموم مردم ، 201 تا 300 بسیار ناسالم ، 301. از 500 خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا اندازه گیری غلظت آلاینده های مختلف در هوا است ، از جمله مونوکسید کربن ، دی اکسید گوگرد ، ترکیبات ازت ، ازن و ذرات معلق (ذرات کمتر از 10 میکرومتر و ذرات کمتر از 2.5 میکرومتر). در واحدهای مختلف به یک عدد بدون واحد تبدیل می شود و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

دکمه بازگشت به بالا