مجله هنری و فرهنگ

آمریکا آثار تاریخی تایلند را پس می‌دهد

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دو اثر اواخر قرن دهم یا یازدهم که گمان می رود در طی جنگ ویتنام از تایلند ربوده شده اند ، از ایالات متحده بازگردانده شده اند.

این صنایع دستی تراشیده شده برای چندین دهه در موزه هنر آسیا در سانفرانسیسکو به نمایش گذاشته شده است.

به گفته مدیر دفتر هنری تایلند ، پورتیپ پانتاگو ، این دو اثر حدود 1000 سال قدمت دارند و پایتخت فعلی نشان دهنده تأثیر امپراتوری خمر باستان در کامبوج است.

اینها برخی از 133 کاردستی تایلندی است که در موزه ها و گالری های ایالات متحده به نمایش درآمده است.

طبق گفته تایلند ، اعتقاد بر این است که هر دو اثر تاریخی در دهه 1960 به خارج از کشور قاچاق شده اند.

این تحویل به دنبال تحقیق سه ساله وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انجام شد.

در سال های اخیر ، موزه های آمریکا تنها موزه هایی نیستند که به مباحث مربوط به منشأ آثار مختلف پرداخته اند. از سال 2014 ، استرالیا بیش از هشت مجسمه غارت شده را به هند بازگردانده است.

فرانسه همچنین قول داد که آثار سنگال و بنین را مرمت کند. هلند همچنین اقداماتی برای بازگرداندن آثار به سرقت رفته از مستعمره سابق انجام داده است و آلمان قول داده است که آنها را به نیجریه بازگرداند.

دکمه بازگشت به بالا