مجله نشاط

آشوری از نایب رییسی فدراسیون کاراته استعفا کرد

به گزارش شفاف ، پس از دیدار موسن عاشوری با رئیس فدراسیون کاراته ، سید حسن طباطبایی ، نایب رئیس فدراسیون بین قهرمانان کاراته و کادر فنی ایران در مهمترین رویداد ورزشی جهان استعفا داد و وی بر اهمیت حفظ آرامش تأکید کرد. ..

آشور امیدوار است که به موفقیت قهرمان کاراته ایران در المپیک 2021 برسد و حفظ همدلی و اتحاد در جامعه کاراته مهمترین عامل موفقیت در مسابقات آینده است ، حمایت از تیم ملی و موجود در کل جامعه کاراته ، حفظ صلح ضروری بود.

روز گذشته ، سید حسن طباطبایی حکم داد که موسن عاشوری به عنوان نایب رئیس فدراسیون منصوب شد ، اما به دلیل حواشی بعدی ، موسن عاشوری ، رئیس سابق فدراسیون کاراته ، از سمت معاون رئیس جمهور استعفا داد.

دکمه بازگشت به بالا