نماد سایت مجله آنلاین

ادامه همکاری ستادهای مدیریت بحران مناطق در طرح واکسیناسیون کرونا

ادامه همکاری ستادهای مدیریت بحران مناطق در طرح واکسیناسیون کرونا

رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران بر همکاری و پشتیبانی کامل ستاد مدیریت بحران در 22 منطقه در اجرای هرچه بهتر برنامه واکسیناسیون کرونا تأکید کرد.

به گزارش مجله آنلاین در جلسه عادی شورای ستاد مدیریت بحران منطقه ای ، رضا کرمی محمدی درخواست کرد تا ستاد ملی کرونا و سازمان مدیریت بحران تهران به همکاری کامل و پشتیبانی از اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا ادامه دهند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه یکی از وظایف پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران فراهم آوردن امکان استقرار یک خانه با دوام و ایمن و ذخیره سازی تجهیزات نجات سبک است ، وی ایجاد و پیگیری ایجاد سازمانهای امدادی در سراسر پایگاه.

کرمی محمدی همچنین عضو یک گروه داوطلب برای مشارکت جدی دبیر منطقه ، اجرای جدی و منظم برنامه ریزی آنلاین ، یعنی تعمیر و نگهداری و تعمیر تجهیزات نجات در پایگاه های محلی و واکنش اضطراری (پایداری) محله است. هیئت مشورتی دوام ، که از مشارکت شهروندان استفاده کرد ، مورد تأکید قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم ایالت های خاص در تهران به عنوان یک واحد اصلی کمکی در امداد رسانی در مواقع بحرانی ، افزود: .. “یک جلسه مشترک برای آماده سازی عملیات در یک ایالت خاص برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل