مجله هنری و فرهنگ

انتشار ۲ کتاب درباره «اقتصاد اسلامی» و «عدالت در تفکر اسلامی»

کتاب های “اصول و مبانی اقتصاد اسلامی” حسن آگنازری و “تحلیل نظریه عدالت در اندیشه اسلامی” رضا غلامی به تازگی وارد بازار شده اند.

به گزارش مجله آنلاین ، “اصول و مبانی اقتصاد اسلامی” حسن آگنازری با همکاری حوزه های علمیه و م institسسات دانشگاهی با انتشار 500 نسخه و قیمت 29000 تومان در نشر سمت در صفحه 210 منتشر می شود.

این کتاب به عنوان کتاب درسی برای دوره “اصول و مبانی اقتصاد اسلامی” برای دانشجویان علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی تدوین شده است و طبق اعلامیه مورد توجه جامعه دانشگاهی و همچنین دیگران است. همچنین برای مردم مفید است. افراد در این زمینه

این کتاب از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول ، نویسنده کلیات و مفاهیم را در قالب شش فصل با عنوان “مفاهیم اقتصاد” ، “مفاهیم اقتصاد” ، “مفاهیم نظام اقتصادی اسلامی” و “تفاوت های بین سه مفهوم” توصیف می کند. ، مدرسه ، نظام اقتصادی “،” تعریف احکام شرعی “و انواع آنها (انواع ثابت و متغیر)” و “قانون مدارس – نحوه استنباط اصول اقتصادی اسلامی از قوانین صلاحیت”.

نویسنده قسمت 2 را به مبانی حقوقی اقتصاد اسلامی (اصول اقتصادی اسلامی) اختصاص داده است. این بخش همچنین شامل “اصول دارایی مختلط” ، “اصول قانونی توزیع درآمد” ، “اصول آزادی اقتصادی محدود (اصول هدایت ، نظارت و سیاستگذاری در اقتصاد)” ، “عدالت و تراز اقتصادی” می باشد. این شامل پنج فصلی با عنوان “. تشکیل شد.

در قسمت 3 این کتاب نیز مبانی علمی اقتصاد اسلامی بیان شده است. این بخش شامل سه فصل است: “انطباق بخش اعتباری اقتصاد با بخش واقعی” ، “سازوکار بازار براساس آموزه های اسلامی (نحوه شکل گیری بازار)” و “تخصیص بهینه منابع”.

متن پشت کتاب می گوید: “تحقیقات زیادی در زمینه اقتصاد اسلامی انجام شده است ، اما بیشتر آنها جنبه حقوقی-حقوقی دارند (قانون اقتصادی) و تا حدی شخصیت علمی این رشته را دارند. ماهیت سیستماتیک در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر ، مطالعات اندکی در زمینه علمی اقتصاد اسلامی انجام شده است و در نتیجه ، نظریه علمی در این زمینه از اقتصاد دارای پیش زمینه کمتری نسبت به مباحث حقوقی آن است.

“بنابراین ، در این کتاب ، اصل اقتصاد اسلامی به طور جامع بر هر دو جنبه حقوقی و علمی متمرکز شده است و مبانی مکتبی ، سیستماتیک و علمی آن در سه بخش بررسی شده است.”

همچنین کتاب “تحلیل نظریه عدالت در اندیشه اسلامی” به قلم حجت الاسلام و رضا غلامی ، مسلمانی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد است ، در صفحه 268 انتشارات آفتاب توسعه آمده است.

در برخی از مقدمه های کتاب آمده است: عدالت اجتماعی در طول تاریخ یکی از بزرگترین خواسته های بشر و جامعه بشری بوده است و برای رسیدن به آن جان بسیاری فدا شده است. به نظر می رسد انسان ها در دوران مدرن به عدالت نزدیک می شوند ، اما در حقیقت عدالت مهمترین ضرر انسان در زمان ماست. نظام سرمایه داری لیبرال که امروزه به ایدئولوژی غالب اکثر مردم جهان تبدیل شده است ، نه تنها ارتباطی با عدالت ندارد بلکه عدالت را مانعی جدی برای دستیابی به اهداف خود در جهان می داند. اما امروزه تلاش می شود تفسیری از عدالت اجتماعی متناسب با مبانی لیبرالیسم ارائه شود. بر خلاف لیبرالیسم ، مارکسیسم ، که بعضاً به عنوان جستجوی عدالت مطرح می شد ، نه تنها کاری نکرد که جهان را به عدالت نزدیک کند ، بلکه سو justice تفاهم عدالت را کاهش داد ، به همان اندازه کاهش داد و مردم را سرقت کرد. آزادی اساسی عدالت واقعی توسط جامعه بشری نابود شد.

جنبه های مختلف ورود آموزه های اسلامی به بحث عدالت اجتماعی پنهان نیست ، اما در حقیقت ، تصویری دقیق و خردمندانه از درگیری با عدالت اسلامی در این زمینه قدرتمند است. زمینه هایی که هنوز به صورت تئوری و بحث ارائه نشده اند متوقف شده اند

امروز ما در مورد عدم تحقیقات علمی در زمینه عدالت اجتماعی صحبت می کنیم. انقلاب اسلامی تعالیم اسلامی را دنبال کرد و تلاش کرد تا عدالت اجتماعی را از مهمترین اصول و اهداف خود بدست آورد. به عبارت ساده ، برای 42 سال گذشته ، عدالت اجتماعی باید بدون بهانه به دست می آمد ، اما در حقیقت ، دستیابی به عدالت اجتماعی بدون حمایت نظری و عملی قوی یک شوخی است. به نظر می رسد انتظار می رود عدالت اجتماعی ایران تنها در صورتی تحقق یابد که بخواهد برای گسترش تحقیقات خود در زمینه عدالت اجتماعی سرمایه گذاری های علمی چشمگیری انجام دهد.

نتایج این نظرسنجی شامل 10 فصل عمده است. ابتدا ، در فصل های 1 و 2 به بررسی اجمالی عدالت و دیدگاه اسلام درباره آن به عنوان نقطه آغاز بحث پرداخته شده است. سپس فصل 3 به نقد نظریه عدالت می پردازد. در فصل 4 مروری بر نظریه عدالت در اسلام وجود دارد. فصل 5 که از فصل 4 پیروی می کند ، زمینه تحقق عدالت را مشخص می کند و فصل 6 ارزیابی واقعی عدالت را با ارائه شاخص های تحقق عدالت امکان پذیر می کند. فصل 7 ، بخش مهمی از نظریه عدالت در این مطالعه ، به روش ها و مکانیسم های عدالت پرداخته و سعی در انتقال مسئله از تئوری به عمل دارد. فصل 8 مانعی برای عدالت است. فصل 9 پس از ارائه نظریه عدالت در اندیشه اسلامی در قالب فصلهای 4-8 ، عدالت جهان مدرن را از جنبه های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بررسی می کند و ابتدا فصل 10 رابطه با اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انقلاب ها و عدالت در اصطلاحات و رویه های نظری بررسی شده اند و در آخر فصل 10 عدالت و الزامات آن را توضیح می دهد.

اگر علاقه مند به ایجاد این کتاب هستید ، لطفا به فروشگاه آنلاین صدرا یا کتابفروشی معتبر مراجعه کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا