اقتصادی

سختی عبور از دیوار بی اعتمادی مردم

در این حالت ، دولت می تواند بر اساس اهمیت عمودی آن در دستور کار ، برنامه را برای از بین بردن وضعیت از آشفتگی کنونی کنترل کند.
علی رغم شعارها و وعده های رنگارنگ نامزد ، این قول ها نیستند که کمترین استدلال منطقی ، علمی و واقع گرایانه را دارند که باعث بی اعتقادی مردم به آن می شوند. از تجربه گذشته انتخابات ، شرایط لازم و کافی برای انتظار از هر یک از نامزدها در این زمان از انتخابات ریاست جمهوری معتبر است و توانایی ، اراده و قدرت لازم برای اجرای برنامه وعده داده شده را دارد. یعنی ثروت خود را پیدا کند. بدیهی است که مشکلات موجود در ذهن مردم به حدی قدرتمند است که می تواند از پس همه موانع عمده دولت های گذشته برآید ، حتی اگر همه احزاب رقیب از تمام مشکلات فعلی کشور آگاه باشند. آیا اراده لازم برای تشکیل دولت خوب وجود دارد؟ ؟ ایجاد شده است؟ آیا دولت های آینده فقط در مقیاس شرکت های اوراق بهادار عمل می کنند و مانند دولت های قبلی با مشکلات روزمره برخورد می کنند؟ در این حالت ، دولت های آینده ، صرف نظر از ماهیت و رویکرد سیاسی و اقتصادی آنها ، برای پیروی از همان سرنوشت دیر نیست به عنوان پیشینیان آنها

اولین مناظره تلویزیونی هفت کاندیدای منتخب شورای نگهبان با وجود حمله شدید به یکدیگر و هشدارها و هشدارها درباره خطراتی که کشور ممکن است با آن روبرو شود ، مردم بودند. در این میان ، ما نمی توانستیم اشتیاق لازم برای شرکت در انتخابات بعدی با این حال ، این حاوی نکات مهمی از هر نامزد در مورد دلیل ضعف دولت بود. این ابتکارات موقتی و پنهان در مجادله های سیاسی است ، اما به جنبه هایی اشاره می کند که در آن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم باید برای بدست آوردن اعتبار و مشروعیت عمومی مختصات برنامه را به روشنی توضیح دهند.

اشتباهات مدیریتی ؛ نیاز به غلبه بر تنگناهای اقتصادی. عدم برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف رشد پایدار اقتصادی. تورم غیرقابل کنترل ؛ بیکاری ؛ بحران مسکن ؛ عدم دسترسی به پتانسیل اقتصادی کشور ، از جمله بی رنگی و عدم انفعال سرمایه داران کلان دولت. از فرصت های تجاری و صادراتی با کشورهای همسایه استفاده نکنید. عدم حضور مثبت در فضای اقتصادی جهانی. کاهش ارزش پول ملی ؛ خطر ادغام مدل های ونزوئلا و کره شمالی با اقتصاد ملی و در نهایت عدم محبوبیت ، اعتبار علمی و دانش تجربی نامزدها برای نسبت دادن آنها به یکدیگر ، مسئله مهم و استراتژیکی بود که نامزدهای رقیب برای اولین بار در آن ذکر کردند بحث عمومی البته این اشارات درست است ، اما هیچ یک از نامزدها در مورد چرایی و چگونگی این تصویر و تعریف اوضاع کشور بحث نکردند. تصویری که به ابزاری پیچیده و پیچیده برای تبلیغات کاندیداها در هر انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است و ممکن است باشد.

بازخوانی مباحث برای افراد بدون تفکر عمیق ، با حمایت تضمین شده از یک دولت قدرتمند ، برای کسانی که هر مسئله روی میز یا بودجه خود را هر روز می بینند و آن را لمس می کنند جذاب نیست. مردم “قول مبارزات انتخاباتی” یک نامزد را با اعتبار شعار خود و منابع و توانایی های شناخته شده موجود برای تحقق وعده هر نامزد اندازه گیری می کنند. بنابراین ، گرچه ممکن است انتقاد از وضعیت کاندیدا همان انتقادات عمومی باشد ، اما واقعیت این است که برای متقاعد کردن آنها ، آنها باید از سد بزرگ بی اعتمادی موجود عبور کنند.

یک ایده قوی دولتی به مخترع آن بستگی دارد. بنابراین ، نامزدهایی که اولین مناظره را در انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم مشاهده می کنند ، ابتدا فکر می کنند که آیا در دوره اعتماد و گرسنگی اعتماد ، علاقه مند هستند که برنامه های خود را به دیگران ارائه دهند ، شما باید از خود بپرسید؟ دوم ؛ مردم در مورد میزان وفاداری و اعتماد به ادعاهای خود چه تجربه ای دارند؟ سوم: آنها امروز به آنها می دهند كه از یك رئیس جمهور قدرتمند و مترقی دولت حمایت كنند. چه مشروعیتی در همه سالهای بلند مقام داشته است؟
توانایی های موجود چقدر پاسخگوی استقرار چنین دولتی خواهد بود؟

دکمه بازگشت به بالا