مجله رویداد

لزوم رفع تبعیض از قانون بازنشستگی آتش‌نشانان تهران

سخنگوی آژانس ایمنی آتش نشانی شهر تهران بر لزوم اصلاح قانون بازنشستگی آتش نشانان به عنوان درخواست كنگره و دولت تأكید كرد.

سید جلال ملکی در گفت وگو با مجله آنلاین وی در این زمینه اظهار می دارد: همه مشاغل غیر عادی و غیراستاندارد در گروه مشاغل سخت قرار می گیرند ، اما مشاغل سخت شامل مشاغل شیفت شب ، مشاغل 24 ساعته و دسته ها و درجه های زیر است: ممکن است در یک محیط خطرناک انجام شود. مشاغلی که می توانند با اجسام سنگین برخورد کنند در گروه مشاغل سخت قرار می گیرند. همه عناوینی که زیر مجموعه سخت کوشی هستند در سازمان آتش نشانی هستند. متأسفانه اطفا حریق کار سختی نیست.

وی اظهار داشت: “در سال 1992 ، اطفا fire حریق به طریقی عجیب و جالب یک کار دلهره آور قلمداد می شد.” اطفاf حریق یک کار دلهره آور بود ، اما شرط بازنشستگی 50 سال داشت و 20 سال سابقه کار تأیید شد. آتش نشانان معمولاً در سنین 20 تا 21 سالگی به کار گرفته می شوند و بعد از 20 سالگی حدود 40 سال سن دارند ، بنابراین کمتر از حدود 0.5 درصد از آتش نشانان مشمول قانون هستند. در واقع قانونی تصویب شده است که هیچ کس نمی تواند از آن استفاده کند.

مارکی افزود: “حدود سه یا چهار سال پیش ، پیگیری های صورت گرفته توسط شهرداری ها و آتش نشانی ها توانست سن شرط بازنشستگی را حذف کند.” آتش نشانان باید با 20 سال سابقه کار می توانستند تقاضای بازنشستگی کنند اما باید 25 روز پس از بازنشستگی به آنها پرداخت می شد. آتش نشانان با بیمه تأمین اجتماعی 1.5 سال کار کرده اند اما در تهران حدود 15 ماه محاسبه شده است و همکاران من شکایت دارند.

وی گفت: بیمه آتش سوزی تهران یک شهرداری در تهران است. کسانی که بیمه تأمین اجتماعی دارند حقوق کامل را دریافت می کنند. اما س isال این است که آیا دشواری آتش نشانان نوع بیمه آنها را تعیین می کند؟ کار همه آتش نشانی ها سخت است ، اما کار آتش نشانی تهران به دلیل حادثه دشوارتر است.

مارکی گفت: “با این کار ، ما مانند هر آتش نشان دیگری که 20 سال سابقه کار دارد ، می خواهیم 30 روز حقوق بگیریم.” بخشی از این کارها باید در پارلمان ارائه شده به پارلمان انجام شود ، اما فوری نیست و قرار است این مسئله طبق روال معمول بررسی شود.

وی گفت: “من فکر می کنم این طرح باید فوری باشد. هرچه آتش نشانان زودتر بازنشسته شوند ، نیروهای با توانایی و نیرو بیشتری کار را شروع می کنند.” این امر به ایجاد شغل برای آتش نشانانی که هم اکنون در حال فعالیت هستند کمک می کند و هم باعث کاهش فرسودگی شغلی می شود. بازگشت یک جوان سالم به خانواده و یک جوان سالم دیگر برای شروع کار مثبت است.

وی افزود: همانطور که جامعه افراد سالم را به آتش نشانی تحویل داد ، آتش نشانی نیز باید افراد سالم را به جامعه تحویل دهد. آتش نشانان کار دشواری هستند ، بنابراین من قصد ندارم کاملا خسته از کار خود بازنشسته شوم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا