نماد سایت مجله آنلاین

مهمترین ضوابط جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش

مهمترین ضوابط جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه ای به اداره آموزش و پرورش ایالتی با موضوع “جذب و سازماندهی روحانیون تکلیفی در آموزش و پرورش” صادر کرده است.

به گزارش مجله آنلاین ، در تیراژ آمده است: “طبق مجوز کارکنان ارتش و مکاتبات مرکز مدیریت حوزه علمیه ، ضروری است. طبق معمول ، بسیاری از روحانیون دوره آموزش ، آموزش و فرهنگ سازی وزارت آموزش و پرورش را به پایان رسانده اند. از 1401 تا 1400. تکالیف دولتی برای استخدام و سازماندهی سربازان مطابق با دستورالعمل “استخدام و سازماندهی استخدام در آموزش” تعیین شدند.

طبق این تیراژ ، مرکز مدیریت حوزه علمیه دارای هنجارهای فعالی است ، توانایی های جسمی لازم برای انجام مأموریت های محوله را دارد ، موظف است مأموریت های تعیین شده خود را در طول خدمت سربازی انجام دهد و لباس روحانیت است. ما قول می دهیم که لباس بپوشیم سایر تعهدات اداری. گواهی موقت پایان تحصیلات سطح 1 یا سطح 1 یک نیاز فردی روحانیت نظامی است که توسط وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است.

همچنین ، طبق دستورالعمل های دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی عالی ، اولویت خدمت به این افراد در آموزش و پرورش ، راهنمایی دوره های آموزشی ، نسبت ساعات کاری پاستور به فعالیت های واحد آموزش در روزهای هفته و ارتش دریافت حقوق ماهیانه. عدم صدور کادر حوزه علمیه و گواهی انجام تعهدات افرادی که در طول سال تحصیلی از کار اخراج شده یا به ناحق غایب بودند ، یکی از مهمترین معیارهای پذیرش است و در این گردش خون گنجانده شده است. در سیستم شغلی

تیراژ “جذب و سازماندهی روحانیون نظامی برای آموزش و پرورش” را از اینجا بارگیری کنید.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل