نماد سایت مجله آنلاین

آزاد و فرنگی‌کاران جوان و بزرگسال واکسینه شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آزاد و فرنگی‌کاران جوان و بزرگسال واکسینه شدند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، فدراسیون کشتی برای واکسیناسیون کشتی گیران برای سالم نگه داشتن کشتی گیران و مربیان و حفظ نیاز به آموزش های ایمن تر ، به پیگیری های لازم و ادامه دارد. ..

بنابراین کرونا با کمک فدراسیون پزشکی ورزشی حدود 100 کشتی گیر و مربی آزاد که در تمرینات تیم های ملی کشتی فرنگی شرکت می کنند تا در مسابقات کشتی جوانان جهان و مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی بزرگسالان جهان شرکت کنند.

پیش از این حدود 60 نفر از جمله تیم های اعزامی به المپیک توکیو و کشتی گیرانی که در این تیم ها آموزش دیده بودند ، واکسن کرونا را واکسینه کردند.

حدود یک ماه پیش فدراسیون کشتی درخواست واکسیناسیون تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان اعزامی به مسابقات جهانی مجارستان را داد اما به دلیل سن اعضای زیر 18 سال واکسینه نشد.

مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از 25 تا 31 آگوست در روسیه و مسابقات کشتی بزرگسالان جهان از 10 تا 18 اکتبر در نروژ برگزار می شود.

خروج از نسخه موبایل