مجله هنری و فرهنگ

آغاز به کار شوراهای نظارت بر مجسمه‌های شهری در ۷ استان کشور

این شورا برای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در اماکن عمومی و میادین شهر در هفت ایالت تاسیس شد.

به گزارش مجله آنلاین ، دومین جلسه شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در اماکن عمومی و میادین شهر با استناد به سخنگوی معاون وزیر هنر با حضور معاون وزیر هنر برگزار می شود. در زیر برگزار شد عضوی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورا.

پیشنهاد این کنفرانس نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در اماکن عمومی و میادین شهر در هفت ایالت اردبیل ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، سمنان ، کازوین ، کردستان و یزد است. پرونده این شورا تصویب شد.

محلی برای ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در مکان های عمومی ، با تاسیس قوه مقننه در مارس 1999 برای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در مکان های عمومی و میادین شهر. ایجاد و بررسی ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای یادبود در اماکن عمومی دولتی در میادین شهر ، مجلس قانونگذاری ایالتی و مجلس قانونگذاری ایالت برای تسهیل و تسهیل بررسی برنامه ها

پس از اداره هنرهای تجسمی ، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم تعامل و ارتباط برقرار كردند تا مجلس قانونگذاری ایالتی را تشكیل دهند ، پرونده قانونگذاری ایالتی پیشنهادی به این صورت است: شد. معاینه.

در این کنفرانس ، شورای هفت ایالت اردبیل ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، سمنان ، کازوین ، کردستان و یزد ، به دنبال تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل های صدور ، توسط شورای مرکزی تصویب شد. مجوزها انجام شد ساخت مجسمه ها و بناهای تاریخی در مکان های عمومی و میادین شهر. فعالیت این شوراهای ایالتی آغاز می شود.

سید مجتبی حسینی ، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش گفت: مصوبه و آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در اماکن عمومی و میادین شهر 22 سال پیش تصویب شد. در برخی موارد ، پیگیری انجام شده است اما اجرای مقررات حاصل نشده است. سال گذشته ، شورایی با هدف هماهنگی و تأیید شورای مرکزی ، شورای ایالتی که بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در مکان های عمومی نظارت می کند ، برای ارتقا and و ارتقا operations فعالیت های ایالت ها و شهرهای ملی تاسیس شد. . میدان شهری.

حسینی ادامه می دهد. ساماندهی مجسمه های شهری ، بناهای تاریخی و اماکن عمومی یک نیاز فرهنگی ، اجتماعی و هنری است و ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در مکان های عمومی و فضاهای شهری شورای مرکزی و ایالت انجام می شود و نهاد تصویب کننده قانونگذار ایالت است.

هادی مسافری ، مدیر گروه هنرهای تجسمی ، در این کنفرانس گفت: مجوز دولتی به قانونگذار اجازه می دهد تا مجوزهای ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی را در مکان های عمومی دولتی و میادین شهر صادر کند. در این دوره ، اداره کل هنرهای تجسمی با اداره ارشاد فرهنگی اسلامی ایالت ارتباط برقرار می کرد و با آنها تعامل داشت. در پرونده شورای پیشنهادی دریافت شده از ایالت ها ، هفت شورای ایالتی در این جلسه تصویب شدند. سایر ایالت ها باید توسط شورای مرکزی تکمیل و تأیید شوند تا بتواند از نظر قانون و عملکرد سازماندهی تندیس ها و بناهای تاریخی را در تمام ایالت های کشور رعایت کند.

در این کنفرانس ، سید مجتبی حسینی ، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای نظارت بر ساخت و نصب مجسمه ها و بناهای تاریخی در اماکن عمومی و میادین شهر ، مدیر گروه هنرهای تجسمی هادی مظفری حضور یافت دبیرکل شورا ، بالزین ضرگامی ، رئیس زیباسازی تهران ، طاهل شیخ الحکومای ، نماینده آکادمی هنر ، اسماعیل جیراتی ، نماینده وزارت کشور ، غار کولاب ، نماینده انجمن افتخاری آثار فرهنگی ، فکری نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسعود و یعقوب سلیمانی ، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم شرکت کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا