مجله نشاط

ابهامات عجیب اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی/ پوست موز زیر پای ورزش!

مصوبه فدراسیون ورزش جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان تصویب شده است ، اما بررسی دقیق مفاد و مفاد مختلف آن ابهامات ، س questionsالات و چالش های مختلفی را در مرکز موضوعات موجود قرار می دهد. در صورت اثبات ، مسیر قانونی نیاز به اصلاح دارد

به گزارش مجله آنلاین ، شورای وزیران با استناد به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تبصره مندرج در ماده (11) ، مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران را در جلسه ای در تاریخ 5 اکتبر 1998 تصویب کرد. قانون لیست مitutionsسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1373.

پس از تغییر در برنامه های کمیته اجتماعی کابینه و کمیته اجرای قانون مجلس ، قانون جدید فدراسیون ورزش در اکتبر 1998 تصویب شد و شورای نگهبان برای نظر نهایی و تصویب در دسامبر همان سال درخواست شد. دولت برای اجرا مطلع شد ، اما حدود 20 ماه طول کشید تا شنبه ، سوم ژوئیه. سخنگوی شورای نگهبان مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی را در روز چهارشنبه ، 30 ژوئیه 1400 اعلام کرد. ایران مورد بازنگری قرار گرفته و خلاف قانون مقدس و قانون است. هیچ دلیل مشخصی برای تأیید شورای نگهبان وجود ندارد.

طبق این قانون ، فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیردولتی عمومی با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با فعالیت نامحدود ، با بالاترین صلاحیت در بخش های ورزشی / ورزشی است. مسئول وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط مربوط به مناطق) برای کار مطابق با منشور المپیک و مطابقت با قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب این اساسنامه انجام شده است. ..

مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، که اخیراً توسط شورای نگهبان تصویب شده است ، دارای ابهامات و چالش های مختلفی است که باید به طور شفاف و واضح به آنها پاسخ داده شود ، و در صورت شناسایی مشکلی ، آن را تغییر داده و دوباره اصلاح کنید. به زودی تصویب می شود پس از گذراندن مراحل قانونی

ابهامات زیر در مفاد و مفاد مختلف این مصوبه آورده شده و به آنها اشاره می شود.

ماده 13 ؛ بحث برانگیزترین و چالش برانگیزترین قسمت این فرمان

ماده 13 مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران یکی از بحث برانگیزترین مفاد این مصوبه است که ابهامات زیادی را در هسته اصلی خود برجای گذاشته است. در رابطه با این ماده ، اعلام شد که مجمع عمومی عالی ترین نهاد تصمیم گیری فدرال است.

رئیس مجمع عمومی فدراسیون مشخص نیست!

آیا در این مقاله مشخصاً چه کسی رئیس مجمع عمومی فدراسیون ورزش است؟ در تبصره 1 ماده 13 آمده است كه در صورت بركناري يا استعفا از سوي رئيس فدراسيون ، بيش از سه ماه در غيبت و يا مطابق با رأي مرجع ذي صلاح ، رئيس پارلمان ممكن است منصوب شود. رئیس فدراسیون تا زمان تشکیل آن. جلسه عمومی (حداکثر 6 ماه).

این قانون درباره اینکه رئیس کنگره کیست و چگونه انتخاب می شود سکوت می کند و این مسئله می تواند تفسیرهای مختلف را به دنبال داشته باشد و چالش برانگیز است!

رئیس قوه مقننه ایالت حق رأی دارد!

در بند 5 این ماده ، رئیس قوه مقننه ایالتی مجاز به پیوستن به قوه مقننه است و حق رأی دارد. این مشکلی است که قبلاً وجود نداشته است. بنابراین ، طبق قانون جدید ، رئیس قوه مقننه ایالتی حق رأی دارد و ممکن است در تعیین سرنوشت انتخابات فدراسیون ورزش تأثیرگذار باشد.

ابهام عجیبی در مورد تعداد مدیران عامل باشگاه ها!

در بند 6 مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاه های مردان در کشور لیست شده اند و اگر یکی از اعضای هیئت مدیره غایب باشد ، مدیر عامل را معرفی می کند و بند 7 بالاترین است. من یک مدیرعامل دارم. پنج باشگاه با بالاترین سطح در مسابقات باشگاهی اعلام خواهد شد. اگر زنی در کشور و یکی از اعضای هیئت مدیره غایب باشد ، توسط مدیر عامل ارجاع می شود و در میان زنان به عضویت پارلمان در می آید.

در این زمینه تعیین حداکثر تعداد باشگاه های مردان و تعداد مدیران مهم نیست. سوال دیگر این است که چرا مردان هیچ محدودیتی ندارند و زنان این محدودیت را ندارند.

شمشیری دو لبه درباره حق رأی دولت های محلی!

در بخش 12 این ماده ، شهردار دولت فدرال یا نمایندگان مجاز آن حق رأی دارند و می توانند در پارلمان رأی دهند. این مانند یک شمشیر دو لبه است ، که می تواند مشارکت شهرداری را از جنبه مثبت جلب کند و از طرف منفی انحراف ایجاد کند ، در حالی که مأموریت شهرداری ها ورزش های همگانی و غیرنظامی است ، آنها را می سازد. بیش از 40 فدراسیون ورزشی در زمینه قهرمانی.

رئیس جمهور فعلی می تواند افراد را برای کسب 12 رای در سه کمیته قرار دهد!

در بخش 13-13 ، سه ورزشکار مرد و سه ورزشکار زن توسط کمیسیون ورزشکاران فدرال مربوطه و در بخش 14 ، دو مربی مرد فعال و دو زن فعال انتخاب می شوند. گفته شده است که مربی توسط مربیان مربوطه فدرال انتخاب می شود کمیته در بند 15 یک داور مرد فعال و یک داور زن فعال توسط کمیته داوران مربوطه فدراسیون مربوطه پارلمان انتخاب شدند.

بنابراین برای پاراگراف های 13 ، 14 و 15 ، در مجموع 12 رأی وجود دارد. این امر مطابق قانون مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره ، مطابق ماده 13 تبصره 2 دستورالعمل نحوه تشکیل کمیته های مشمول بندهای 14 ، 15 و 16 این بخش اطلاع داده خواهد شد. موضوع امکان رای دادن در سبد رئیس فعلی فدراسیون وجود دارد ، زیرا کمیته های مربوطه می توانند براساس نظر رئیس فعلی فدراسیون انتخاب شوند.

بنابراین ، با توجه به اختیارات رئیس فعلی فدراسیون ورزش ، مقررات مربوط می تواند توازن قوا را به هم بزند و در تصمیم گیری آرا موثر باشد.

ابهام در رابطه با ماده 14 و مقامات مربوطه

این مقاله شرح تعهدات و اختیارات مجمع عمومی است. در بند 3 ماده 14 آمده است: اصلاحاتی در اساسنامه برای تأیید قانونی از مقامات مربوطه پیشنهاد دهید. بندي كه مقامات مربوطه براي آن روشن نيستند.

بند 4 این ماده همچنین آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مصوبات نظارتی حاکم بر اجرای اساسنامه را مطابق با قوانین و مقررات مربوط شرح می دهد.

بر اساس قانون ، وظیفه و اقتدار وزارت ورزش جوانان ، یکی از ماموریت های این وزارتخانه نظارت بر عملکرد فدراسیون ورزش است. مسائلی که در رابطه با این بند به وجود می آید این بود که فدراسیون می خواست به مسئله دیگری بپردازد. برای تأیید وزارت ورزش و جوانان از چه مکانیزمی برای جلوگیری از آن استفاده می شود؟

بنابراین ، مفاد مربوطه می تواند دشوار باشد و فدراسیون می تواند آیین نامه ها و دستورالعمل هایی را مغایر با نظرات وزارت ورزش و جوانان تصویب کند.

ابهام در مورد ماده 19 و عبارت “تمام وقت” به جای “کار”

در ماده 19 مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری آمده است که عضویت در هیئت مدیره و مجمع عمومی فدراسیون تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت طبق قوانین مالی و بازرگانی پرداخت می شود.

تفسیر این مقاله در محدوده این مقاله است ، زیرا رئیس ، دبیر كل و خزانه دار فدراسیون مسئولیت تعهدات و مسئولیت های اجرایی فدراسیون را به طور تمام وقت در چارچوب این مصوبه بر عهده دارند.

آیا در این بند به صراحت مشخص نشده است که آیا تمام وقت یک شغل است؟ در حالی که می توان به وضوح اظهار داشت که رئیس ، دبیر کل و خزانه دار کار محسوب می شود ، اما در مورد فعالیت بازنشستگان و کارمندان می توان ابهاماتی را بیان کرد

ابهام مربوط به ماده 22 و 5 سال تجربه مدیریت و مدیریت مربوط به ورزش

ماده 22 مربوط به شرایط کاندیدای ریاست فدراسیون بیان می کند که وی دارای حداقل مدرک لیسانس و پنج سال سابقه اداری و اجرایی مربوط به ورزش و تربیت بدنی است.

اول از همه ، مدرک حقوق جدید از کارشناسی ارشد به لیسانس تغییر کرده است و ابهامات مختلفی در مورد پنج سال تجربه مدیریت وجود دارد. دوم ، استانداردهای پیشینه مدیریت چیست؟ از آنجا که شما می توانید یک مدیر اجرایی محسوب شوید ، از کار در یک کمیته شهر گرفته تا سمت وزیر ورزش جوانان.

بنابراین ، در مورد زمینه کسب و کار و تجارت مربوط به ورزش ابهام وجود دارد که به وضوح مشخص نیست.

امکان استفاده از دو شغل با بازنشستگان در یک کمیته ورزش محلی!

نکته بسیار مهم دیگر به ماده 34 مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران برمی گردد. در این مقاله آمده است که این یک هیئت ملی ورزشی دولتی است ، یک سازمان غیر دولتی نامحدود. اقدام به عنوان عالی ترین مرجع صالح برای مدیریت / ورزش در ایالت واقع شده و طبق قوانین و مقررات مربوطه تأیید شده است.

این مقاله از اصطلاح “سازمان غیردولتی” استفاده می کند و از کلمه “عمومی” استفاده نمی کند. این اجازه می دهد تا قانونگذار ایالتی قانون منع بکارگیری دو شغل را ترک کند و همچنین می تواند توسط بازنشستگان مورد استفاده قرار گیرد.

شایان ذکر است که اگرچه فدراسیون ورزش در قوانین مربوطه “یک سازمان غیردولتی عمومی” تلقی می شود ، اما هیئت های ملی ورزشی کشور دارای ویژگی های مختلف هستند و به عنوان “سازمان های غیر دولتی” تعریف می شوند. و این چالش برانگیز است.

اخرین حرف

مصوبه فدراسیون ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، علیرغم ابهام زیاد ، زمینه را برای مداخله تفسیری و با کلاس در ورزش ملی فراهم می کند ، در حالی که فدراسیون ورزش برخی فعالیت ها را با رئیس جمهور انجام می دهد. یکی از اعضای فدراسیون به شما اجازه می دهد ادامه. دور از انتظار نیست که دست به شوخی و اقداماتی بزنید که چالش های زیادی را در زمینه ورزش های داخلی ایجاد می کند و می تواند در آینده مشکلات زیادی را در صحنه بین المللی ایجاد کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا