مجله رویداد

اثرگذاری فرونشست و برداشت سریع از مخازن نفتی و گازی در ایجاد زمینلرزه‌های القایی

در دهه های اخیر تحقیق ، پدیده های سطحی مانند فرونشست زمین ، طغیان دریاچه های سد در اطراف گسل های لرزه ای و استخراج سریع نفت و گاز از مخازن نفت طبیعی ، زمینه های تنش را در جنوب اسپانیا در سال 2011 مختل کرده است. باعث ایجاد زمین لرزه هایی مانند زمین لرزه می شود. 5.1

دکتر شهریار سلیمانی آزاد ، لرزه شناس و دیرینه شناس سازمان زمین شناسی ایران در مصاحبه با مجله آنلاین. وی اظهار داشت: به طور کلی ، پدیده فرونشست زمین با صید بی رویه آب زیرزمینی همراه است ، بنابراین حفره ها و حفره های خاک را با آب تخلیه می کند ، و سپس با فرونشست خاک ، مانند وزن خاک سطحی خاک.

وی ادامه داد: طی چند دهه گذشته این امر با فرونشست دشتهای کشور در چند متری سطح زمین همراه بوده است و این پدیده در درجه اول سفره های زیرزمینی آبهای زیرزمینی در اعماق دهها تا صدها متر است. بنابراین ، از نظر زمین شناسی ، این یک پدیده سطحی است زیرا به لایه ها مربوط می شود.

سلی مانیازاد ادامه داد: از منظر خطرات لرزه ای ، این پدیده را باید از دو منظر مشاهده کرد. اولاً ، آیا پدیده های سطحی مانند فرونشست زمین در اثر استخراج نامناسب سفره های آب زیرزمینی می تواند در وقوع زمین لرزه تأثیر بگذارد؟ و دوم ، آیا پدیده فرونشست زمین در افزایش خطر لرزه ای در مناطقی که از نظر جمعیتی و اقتصادی در دشت ها متمرکز هستند ، نقشی دارد؟

زلزله شناسان گفتند: “ما باید به اولین س answerال پاسخ دهیم و خاطر نشان كنیم كه علت اصلی زمین لرزه ها فعالیت گسل ها و آزاد شدن ناگهانی انرژی ذخیره شده در آنها است.” در واقع ، گسل ها شکاف های بسیار بزرگی از عمق زیاد به سطح هستند.

با تأکید بر اینکه عمق گسل های لرزه ای پوسته معمولاً ده ها کیلومتر است ، “بر اساس دهه ها تحقیق ، فرونشست زمین ، سدهای دریاچه در اطراف گسل های لرزه ای ، نفت سریع و گاز طبیعی از طبیعت. پدیده های سطحی مانند استخراج مخازن نفت و. .. همه آنها توانایی شکستن زمینه های تنش را برای ایجاد زمین لرزه دارند ، اما نیروی محدودی دارند ، زیرا گسل های لرزه ای مقدار انرژی تولید شده توسط شکستن و حرکت و ایجاد یک زلزله بسیار بزرگ بسیار بیشتر از نشست و پارگی پدیده های سطح است .

سلیمانی آزاد اظهار داشت که منشا زمین لرزه های بزرگ عمیق است تا سطحی و بر اساس اسناد علمی ، زمین لرزه های مربوط به پدیده های سطحی و انسانی را زمین لرزه های “القایی” می نامند. آنها معمولاً در اعماق کم و بزرگی کمتری اتفاق می افتند.

“اما نکته مهم در این بین این است که دانش و دانش بشر در مورد روابط بین این پدیده ها بسیار محدود است. بنابراین ، یک علم کاملتر برای تفسیر مهم و مهم انجام می شود. اطلاعات باید به مرور ارائه شود.”

لرزه نگاران سرخپوشان در نقشه برداری ملی زمین شناسان به وقوع چندین زمین لرزه ناشی از بزرگی نسبتاً قابل توجه مانند زمین لرزه سال 2011 به بزرگی 5.1 ریشتر در منطقه لورکا اسپانیا اشاره کرده اند. به دلیل فعالیت گسل های جانبی مرتبط با فرونشست موضعی.

سلیع مانیازاد در پاسخ به سوال دوم افزود: “علاوه بر این ، فرونشست زمین به دلیل مصرف نامناسب آب از سفره های زیرزمینی آب ، می تواند در نهایت باعث ایجاد شکاف در ساختار و ساختار سطح ، حتی در صورت وقوع یک زمین لرزه کوچک شود.” از آنجا که آسیب پذیری بیشتری دارد ، خطر زمین لرزه در منطقه را افزایش می دهد. زیرا علاوه بر میزان خطر ، خطر و آسیب پذیری زمین لرزه با آسیب پذیری ارتباط مستقیم دارد.

“با مقایسه دو نقشه فرونشست دشت ها و مناطق تهران ، می توان به نمونه های واضح و مهمی از مشکل فوق در برخی مناطق مانند منطقه 17 دست یافت.” بنابراین ، اهمیت این موضوع برای مردم ، مسئولان و متخصصان بیشتر مشخص می شود ، زیرا انسان می تواند با کاهش سطح آسیب پذیری تقریباً به طور انحصاری خطر و آسیب پذیری را کاهش دهد.

به گفته این محقق لرزه نگاری ، با جلوگیری از وقوع و توسعه فرونشست زمین در دشت های کشور ، علاوه بر جلوگیری از پدیده هایی مانند مرگ سفره های زیرزمینی و سیلاب های بشر ، بر روی آنها ساخته شده است. می توان ساختمان هایی ساخت برای جلوگیری از زلزله های آینده آسیب پذیر تر است.

سولئی مانی آزاد سرانجام اشاره کرد: توسعه ایمن و پایدار. ایران ، کشور عزیزمان.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا