مجله هنری و فرهنگ

رسانه هرگز نمی‌میرد – مجله آنلاین

از اختراع صنعت چاپ تا ظهور رادیو ، تلویزیون و فیلم ها ، پدیده اینترنت تا شبکه های اجتماعی امروز ، هر زمان که هر یک از این پدیده ها معمولاً به عنوان رسانه استفاده می شوند ، نگرانی هایی وجود دارد. برخی برای حمایت از رسانه های جدید آمده اند و نشانه پایان رسانه های قدیمی هستند. با این حال ، آن پیش بینی ها و نظریه ها اغلب نادرست بوده و منجر به اشتباه می شوند.

با بازگشت به آغاز دهه ها ، رادیو رسانه ای جامع برای اطلاعات ، اخبار ، گوش دادن به موسیقی و سرگرمی بود. اخبار ساعت 2 بعد از ظهر ، نمایش موسیقی ساعت 15 بعدازظهر “گلها” و داستان شب 10 شب رادیو خاطرات صمیمانه نسلی است که قبل از 40 سالگی به دنیا آمده اند. با این حال ، به دلیل گسترش تلویزیون و اینترنت در سال های اخیر ، گوش دادن به رادیو محدود به مواردی است که دسترسی به سایر وسایل ارتباطی مانند رانندگی را دشوار یا غیرممکن می کند ، که ممکن است زمان آن در نظر گرفته شود. رادیو رسید ، اما در میان این ناامیدی و آماده سازی برای عزاداری یکی از قدیمی ترین رسانه های ارتباطی ، رسانه ها ناگهان برخاستند و به زودی جای خود را در میان مخاطبان غرق در سیل رسانه ها و اطلاعات گرفتند. نقل قولی از این بازار که یک رسانه مبتنی بر صدا است ، و اگر به تفسیری که در ابتدا ذکر شد دقت کنید ، این یک شکل جدید و جدید از برخی ویژگی های رادیو است ، مانند رادیو اولیه. همه چیز در آن لحظه اتفاق می افتد ، به صورت زنده است و البته یکی از خواسته های ثابت نمایش های رادیویی زنده را برآورده می کند: تعامل و مشارکت بیننده ، که کاملاً در شبکه های اجتماعی باشگاه برگزار می شود.

تا زمانی که میل انسان به دانستن و برقراری ارتباط وجود دارد ، رسانه دائمی است و نمی توان مرگ رسانه را تصور کرد. رسانه های ارتباطی و رسانه ها همه اشکال ظهور یافته و شاید در آینده را داشته باشند که در زمان های مختلف در صورت لزوم مورد نیاز ، ایستاده و تغییر شکل داده شوند. در غیر این صورت ، دامنه استفاده کاهش می یابد یا گسترش می یابد. .. با این حال ، زیرا قانون حفظ جرم و انرژی از بین نمی رود و از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا