مجله هنری و فرهنگ

مرمتگران آثار فرهنگی و هنری صاحب خانه صنفی شدند

به گزارش شفاف ، به نقل از روابط عمومی م Instituteسسه گردشگری میراث فرهنگی ، فتح الله نیازی ، مرمت کننده انجمن مرمت میراث فرهنگی و نماینده کمیته بنیانگذار ، گفت: متأسفانه ، مرمت و بازسازی ایران و بیش از 6000 مرمت در کشور اکنون تعداد کمی از افراد در بخش دولتی کار می کنند ، بقیه به عنوان تعمیرکارهای شخصی و پیمانکاری کار می کنند.

او افزود: “از سوی دیگر ، فقدان سازوکار مشخص برای مرمت ساختمانها و سازه ها به عنوان یک حرفه و حرفه مستقل شناخته شده ، منجر به برخی فعالیت های غیرحرفه ای و بیکاری و فراموشی حرفه ای در این زمینه شده است. ایجاد شده است. در این منطقه.”

کارشناسان موسسه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی فرهنگی ادامه دادند: پس از 12 سال پیگیری و برنامه ریزی برای ساماندهی و دفاع از حقوق صنفی مرمتگران ، تاریخی و فرهنگی ، مرمت بنای یادبود بالاخره صاحب صنف شد خانه

نماینده کمیته موسس انجمن مرمت آثار تاریخی فرهنگی گفت: طبق فصل 6 قانون کار و ایجاد اتحادیه های کارگری با حمایت وزارت کار و اداره احیای جانبازان میراث فرهنگی ، آثار تاریخی و فرهنگی آینده. اتحادیه های کارگری نیز سود خواهند برد.

وی افزود این اتحادیه برای پیگیری مشاغل ، معیشت و مطالبات صنفی میراث فرهنگی تاریخی و مرمت ساختمان در سراسر کشور است. وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع. به صورت دستی ، مسیر را به درستی دنبال کنید و اصول را دنبال کنید.

وی اظهار داشت: “این انجمن امروز اولین جلسه عمومی خود را برای تصویب قوانین اتحادیه صنفی و انتخاب اعضا و بازرسان هیئت مدیره برگزار كرد. از این تاریخ به بعد ، مجلس رسماً به” انجمن ملی “تبدیل می شود. “و هنری” کار را شروع می کند.

این انجمن نوپا گفت: “ما به همه مرمت کنندگان اشیا historical تاریخی و فرهنگی و آرایش های معماری کمک خواهیم کرد تا این خانه اصناف خانه همه مرمتگران باشد.” ..

دکمه بازگشت به بالا