مجله هنری و فرهنگ

نظامی که نظمِ دری کارِ اوست

محمد جعفر محمدزاده گفت: نظامی یکی از بزرگترین شکارچیان تاریخ و فرهنگ ایران است و تلاش برای بازگرداندن او به جایگاه و پایگاه خود لازم است.

به گزارش مجله آنلاین ، در یادداشت نویسنده و محقق با عنوان “سیستمی که سفارش دالی در آن اثر اوست” آمده است: همان سربازی که امروز تنها نام فارسی او را می توان بر روی سنگ مزار وی یافت. شخصی که شعرهای خود را به نام شعر نظامی ترجمه می کند ، جعل می کند و توزیع می کند تا ملی و تاریخ ساز شود. وی یکی از بزرگترین شکارچیان تاریخ و فرهنگ ایران است و ما باید تلاش کنیم تا او را به جایگاه و بنیان خود برگردانیم. او صاحب “پنج گنج” و بزرگترین و درخشان ترین حماسه عشق ایرانی است. او امروز در شهر خود غریبه شد. و “او سزاوار اقدام انضباطی است.”

گزیده زیر از خاطرات “پنج گنج” وی را بخوانید.

چو این توصیه را از من دریافت کرد
زبانم را به سمت در باز کردم

به نحوی
مگر اینکه حرف جدیدی بزنم

در آن غافلگیری درمانده
من بسیاری از نامزدها را رسم کردم …

سیستمی که در آن کار یک سفارش است
او سزاوار نظم و انضباط است

او این نامه را اینگونه می گوید
خواندن مغز را سبک کنید

قلب دوستان خود را روشن کنید
دور از چشم دشمن

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا