مجله تندرستی

پذیرش یک طرح از ایران در فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO

پس از فراخوان دفتر منطقه ای WHO در ماه مه 1400 برای حمایت از یک پروژه تحقیقاتی در مورد سرطان کودکان ، نتایج این تماس اعلام شد.

به گزارش مجله آنلاین به گفته دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی مدیترانه شرقی (EMRO) ، کشورهای منطقه که سعی در رفع موانع درمان سرطان دوران کودکی دارند ، با 40 محقق از 18 کشور از 22 کشور از این تماس استقبال کردند. من یک پروژه تحقیقاتی ارائه دادم. پیشنهادات تحقیقاتی به شیوه آنلاین ؛ با این حال ، تنها 17 پروژه توسط وزارت بهداشت محلی تأیید شد و برای بررسی در نظر گرفته شد.

نمره گذاری پیشنهادات توسط دو ارزیاب بر اساس پنج شاخص: توانایی برنامه های تحقیقاتی برای بهبود پیامدهای سرطان دوران کودکی ، نوآوری ، توانایی اندازه گیری نتایج برنامه تحقیق ، بهترین قابلیت های برنامه ریزی تحقیق عملی توزیع عادلانه حمایت مالی در داخل و خارج از منطقه و در داخل منطقه الکترونیکی در نهایت ، 6 پروژه زیر به عنوان پروژه های انتخاب شده در این فراخوان معرفی شدند. ایران پیشنهاد دکتر علی قنبری مطلق تحت عنوان “توسعه برنامه ملی کنترل سرطان ایران برای کودکان (NCCPc): همه چارچوبهای GICC در محدوده درمان” را پذیرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا