مجله هنری و فرهنگ

کتاب «شهروندان در برابر خبرنگاران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مجله آنلاین ، کتاب “شهروندان برای روزنامه نگاران. دروازه بان اخبار در عصر شبکه های اجتماعی” ، اثر جدیدی از دکتر اکبر نصلوهی و روحولر انصاری منتشر و فروخته شده است.

روح الله انصاری استاد روزنامه نگاری ، پژوهشگر رسانه ، فضای مجازی و رسانه های جدید و مشاور و طراح ساختارهای ویرایش رسانه های دیجیتال در ایران و خارج از کشور است. دکتر نصراللهی پیش از این سردبیر و بنیانگذار بخشهای مختلف خبری از جمله بخش گفتگوی ویژه خبری ، مدیر اطلاعات و اخبار مجله آنلاین ، مدیر آموزش و تحقیقات و مدیر نظارت و ارزیابی بود.اخبار رادیو و تلویزیون و برنامه سیاسی راهنمای اخبار اخبار ، مدیریت اخبار بحران در رسانه های حرفه ای ، روزنامه نگاری و اصول آینده ، تحقیقات خبری و دیپلماسی بازی دیجیتال اعلام شد

دفتر برنامه ریزی تحقیقات رسانه ، با همکاری م withسسه انتشارات مطبوعات ، فصل 10 را تحت عنوان “تحقیقات جهانی” ، “اخبار در رسانه های اجتماعی” ، “اخبار ویروس” و “اخبار در رسانه های اجتماعی بر اساس نظریه نوآوری” منتشر کرده است. I کتابی به نام “شهروندان در برابر روزنامه نگاران” منتشر کرد. 376 صفحه برای عموم آزاد است.

یکی از مباحث اساسی این کتاب “نظریه تأثیر فضای مجازی” بر توسعه ایران و بررسی تأثیر فیلتر شدن جریان اخبار فارسی است. علاوه بر این ، این کتاب با چندین تأثیرگذار فعال و بسیاری از ویراستاران اخبار و ویراستاران رسانه های رسمی ایران برای بررسی تأثیر حضور رهبران مرتب در جریان اخبار ویروسی ایران کار می کند ..

نویسنده این کتاب در چند سال اخیر تحت تأثیر سونامی خبری بازیگران غیررسمی به دلیل درک نامناسب از شبکه های اجتماعی و جریان های خبری ویروسی و همچنین روزنامه نگاران ، فعالان رسانه ای ، اساتید ارتباطات و رسانه تحت تأثیر قرار گرفته است. این کتاب برای همه طرف ها در نظر گرفته شده است. گرفتار.

چاپ اول کتاب “شهروندان در برابر روزنامه نگاران” که مورد علاقه شماست. نگهبانان اخبار در عصر شبکه های اجتماعی خیابان شهید بهشتی 11 ، خیابان پاکستان ، پ. این شماره از دفتر برنامه ریزی مطالعات رسانه در 11 موجود است.

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا