مجله هنری و فرهنگ

کشف تابوت تاریخی رومی در انگلستان

به گزارش آرتونیوز ، یک طعمه رومی 2000 ساله رومی حاوی دو اسکلت در بازسازی “باغ های سیدنی” در بات انگلیس پیدا شد.

شورای شهر که از کشف تابوت خبر داد ، این کشف را فرصتی ارزشمند برای یادگیری شیوه ها و سنت های تدفین در منطقه گذشته توصیف کرد.

تیمی از باستان شناسان ویرانه ها را کاوش کردند و موفق شدند یک تابوت با عمق حدود 2 متر حفاری کنند.

تابوت در منطقه از سنگ آهک ساخته شده و حاوی بقایای دو نفر است. کارشناسان دریافتند که این تابوت غیرمسیحی است به دلیل نحوه قرارگیری بدن در تابوت.

در کنار تابوت ، تابوت هایی مانند دانه های شیشه ای قرمز و آبی و ظروف کوچک حاوی ضایعات آشپزخانه پیدا شده است.

کارشناسان همچنین مدل های سه بعدی از تابوت را ایجاد می کنند و با هویت و اعتبار افراد بزرگتر و مدفون شده در تابوت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر آشنا می شوند.

شورای شهر با اعلام اینکه این یافته ها اهمیت این شهر را در زمینه باستان شناسی نشان می دهد ، از برنامه ریزی برای نمایش یک تابوت خالی به همراه نتایج مطالعه اسکلت خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا