مجله رویداد

آموزش‌های پنج ثانیه‌ای آتش نشانی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان خدمات ایمنی آتش نشانی تهران ، تاثیر آموزش ایمنی کوتاه مدت بر بهبود فرهنگ ایمنی را بیان کرد: “هدف ما این است که شهروندان به مدت 5 ثانیه به تصاویر نگاه کرده و نکات آموزش ایمنی را بیاموزند.”

رسول هلالی در مصاحبه با مجله آنلاین ، تأثیر آموزش ایمنی کوتاه را برجسته کرد وی گفت: “ما به این نتیجه رسیدیم که یک آموزش کوتاه می تواند پیام امید را به مردم منتقل کند.”

وی ادامه داد: آتش نشانی ایجاد نمودار آموزشی را در دستور کار خود قرار داد. هدف ما این است که شهروندان در 5 ثانیه به تصاویر نگاه کرده و نکات آموزشی ایمنی را بیاموزند. این آموزش های کوتاه می تواند تأثیر بسزایی در ذهن افراد داشته باشد و در مواقع لزوم آنها را یادآوری کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی خدمات ایمنی آتش نشانی شهر تهران با تاکید بر اثربخشی آموزش های کوتاه مدت در ارتقای فرهنگ ایمنی ، گفت: این نمودار یک عکس یک صفحه ای است که در یک نگاه پیام ایمنی را به مردم یادآوری می کند. ..

وی در پایان گفت: “این پیام های یک صفحه ای توسط آتش نشانان داوطلب ایجاد شده است.” برای برخی از آن تخصص ها ، ما گروه های کاری مختلفی ایجاد کرده ایم. یکی از آنها گرافیک بود. در حالی که این افراد مربی هستند و نکات کلیدی ایمنی را می دانند ، در تولید محتوا تخصص دارند ، که به بهبود فرهنگ ایمنی و دانش در این زمینه کمک می کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا