مجله رویداد

انعقاد ۶۵ میلیارد ریال قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و دانش‌بنیان‌ها

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: 34 مورد نیاز فنی پلیس در زمینه های مختلف فنی در جریان رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند که توسط این صندوق برنامه ریزی و برگزار شد ، شناسایی شد. این صندوق با حمایت صندوق نوآوری پایگاه دانش پشتیبانی می شود.

به گزارش مجله آنلایندکتر مرضیه شاوردی امنیت را یکی از ملزومات توسعه هر کشور عنوان کرد و افزود: سوء استفاده اقتصادی فرهنگی و اجتماعی با توجه به شرایط پیشرفته موجود ، سازمان ها و موسسات مربوطه را با چالشی جدی مواجه می کند. با توجه به پیچیدگی روزافزون فناوری ، غلبه بر این چالش مستلزم مهارت کامل و تکیه بر هوشمند و بالاتر است. -آخرین فن آوری.

او اضافه کرد: “نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد کلیدی برای تأمین نظم و امنیت اجتماعی مدت هاست که نیاز به تجهیز بخشهای مختلف سازمان به تجهیزات ، علم و فناوری و پلیس پیشرفته را تشخیص داده اند. تلاش هایی که در این راستا انجام می شود ، مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها در این زمینه است که “اطلاعات پلیس” یا “پلیس هوشمند” نامیده می شود.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه می دهد: “به دلیل تقاضای پلیس و اهمیت موضوع ، در اواخر سال 1999 فرایند تبادل فناوری پلیس هوشمند را برنامه ریزی و اجرا کرد.

شاوردی گفت: در جریان رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند ، 34 مورد نیاز فنی پلیس در زمینه های فناوری اطلاعات ، امنیت مخابرات ، ارتباطات بی سیم ، زیرساخت و شبکه پس از شمارش و استانداردسازی در اختیار شرکت های فناوری دانش بنیان قرار گرفت. در چارچوب فراخوان آزاد ، یک نشست مذاکره تجاری دانش بنیان و فناوری با نمایندگان نیروی انتظامی برای بررسی قابلیت های شرکت و ارائه راه حل های عملیاتی برای رفع نیازهای آن برگزار شد.

وی با استناد به روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ، گفت که شرکت های منتخب نمایشگاه جانبی رویداد پلیس هوشمند که در فوریه 1999 در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد ، ضمن نشان دادن توانایی های خود ، در بخش های پلیس حضور داشتند. وی گفت: آنها مکملی را برای دستیابی به چارچوبی برای همکاری مشترک با نمایندگان پلیس ایجاد کردند ، گفت: نتیجه این روند تا کنون 65 میلیارد ریال بین پلیس و فناوری دانش بنیان است. شرکتی که قرارداد فنی امضا کرده است. تامین مالی این قراردادها و سایر قراردادها ، که در پی پیگیری موافقت نامه های حاصل شده در جریان رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند حاصل می شود ، در دستور کار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا