مجله رویداد

بازدید آتش نشانی از هیئت ها و تکایای تهران

معاون آتش نشانی و پیشگیری خدمات ایمنی آتش نشانی شهر تهران از بازدید هیات تهران و آتش نشانی برای ایمنی نماز خبر داد.

کامران عبدولی در گفت وگو با مجله آنلاین ، وی در مورد بازدید آتش نشانی از مساجد ، هیئت ها و شرایط ایمنی نماز در تهران گفت: در نماز با هیئت مشاهده می شود. ”

وی ادامه داد: اما آتش نشانی تهران در موارد ایمنی که باید در این مکان ها محافظت شود ، بازدید می کند.

رئیس سازمان آتش نشانی و آتش نشانی سازمان آتش نشانی تهران گفت: آتش نشانی حدود دو روز قبل از شروع فعالیت از تاکاتانی دیدن کرده و دستورات و توصیه های لازم را به مسئول آن ارائه می دهد.

وی افزود: “تقریباً از تمام تاکایا بازدید می شود.” البته ممکن است هیئت های پنهانی وجود داشته باشد که از آنها بازدید نشده باشد ، اما در مورد ایستگاه های ما ، آنها هستند.

وی تأکید کرد که: ما یک چک لیست به کارکنان Takatani ارائه می دهیم. این نشان می دهد که آنها روزانه چک می کنند.

عبدوری در پاسخ به این س ofال که سازمان آتش نشانی تهران چه اقداماتی می تواند انجام دهد تا در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کمیسیون نکات ایمنی را رعایت کند ، عبدوری؟ وی گفت: آتش نشانی تهران می تواند هشدار و هشدار دهد. البته معمولاً این اتفاق نمی افتد و نکات را رعایت کنید. در واقع ، قدرت ما هیچ تأثیری در این زمینه ندارد ، اما در نهایت می توانیم این را به سازمانی که مسئول آن هستند گزارش دهیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا