مجله رویداد

خسارات ناشی از سیلاب در مازندران

جاری شدن سیل در قسمت شرقی شهر بابل پل امیردا را تخریب کرد و راه های ارتباطی بین چندین روستا و 3000 خانواده را مسدود کرد. مشاغل اصلی روستاییان دامداری و کشاورزی بود و سیل مزارع را از بین برد ، دامها را از دست داد و جاده ها و جاده های روستایی از جمله روستاهای کریون و سیورین را از بین برد. جاری شدن سیل در این مسیر جنگلی باعث جاری شدن سیل به همراه کنده های فراوان درختان شد و در این مسیر باعث تخریب بیشتر شد. در برخی مناطق ، روستاییانی که محصولات کشاورزی و دامی خود را از دست داده اند و از مقامات به جز وعده کمک چیزی نشنیده اند ، برای حل برخی از مشکلات زندگی خود ، کنده هایی از این جنگل ها و درختان جمع آوری کرده و آن را می فروشند.

دکمه بازگشت به بالا