مجله رویداد

عدم تاب آوری تهران دربرابر چالش های طبیعی و انسانی/ وضعیت فعلی حاصل بی توجهی به مدیریت بحران

مدیر م Instituteسسه مدیریت ریسک و بحران ، تهران را به عنوان شهری آسیب پذیر که با چالش های طبیعی و انسانی روبرو است ، عنوان کرد و از عدم تاب آوری شهرها در نتیجه بی توجهی دهه ها به زیرساخت های شهری نام برد.

کامباد امینی در گفت وگو با مجله آنلاین ، وی در مورد وضعیت تهران در مواجهه با چالش های طبیعی و انسانی گفت: “ویژگی های اصلی یک جامعه مقاوم ، قدرت آن ، توانایی مقابله با اثرات بحران و سرعت عمل در بازگشت به وضعیت قبل از بحران است. با این تعریف ، تهران قادر است از بلایای طبیعی بهبود یابد. این شهر قدرتمند نیست. اول ، از قدرت لازم در برابر خطرات مانند زلزله برخوردار نیست و بسیاری از ساختمانها و زیرساختها آسیب پذیر هستند. دوم ، مقابله با اثرات یک بحران بزرگ ضروری است. نداشتن تجهیزات و ظرفیت کافی. یک مثال واضح به شرح زیر است: واضح است که ما در حال حاضر در معرض بیماری بیماری کرونا قلب هستیم ، و سوم ، به سرعت به شرایط قبل از بحران باز می گردیم. در صورت وقوع یک فاجعه فاجعه بار مانند زلزله فاجعه بار در تهران ، عدم تاب آوری خطری بزرگ برای جامعه است.

وضعیت کنونی پایتخت نتیجه چندین دهه بی توجهی است.

وی وضعیت کنونی پایتخت را نتیجه چندین دهه سهل انگاری دانست و آن را روشن کرد. وضعیت کنونی تهران نتیجه چندین دهه بی توجهی به کاهش خطرات و مسائل مربوط به مدیریت بحران است. بنابراین ، بهبود وضع موجود مستلزم برنامه ریزی و اجرای جامع کوتاه مدت تا بلند مدت است. تا کنون تحقیقات زیادی برای بهبود وضعیت تهران در مواجهه با خطرات مختلف انجام شده است و راه حل های مختلفی که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد ارائه شده است.

اولویت بندی توانمندسازی نیروهای نجات پایتخت ، بهبود آمادگی مردم و ایجاد گروه های مدیریت بحران منطقه ای

به گفته مدیر موسسه مدیریت ریسک و بحران ، اگر مقامات شهری واقعاً نگران خطرات زلزله یا سایر خطرات در تهران هستند ، باید فوراً برنامه ای در این زمینه اجرا شود. برنامه جامع پیشگیری و مدیریت بحران در تهران) به تدریج ، طبق این برنامه ، برخی اقدامات مربوط به توانمندسازی برای مقابله با آثار زلزله و سایر بلایا ظرف مدت سه سال در مدت زمان کوتاهی اجرا می شود. باید انجام شود ، و در این راستا ، توانمندسازی نیروهای امدادی تهران ، مانند آتش نشانی ، به شرح زیر است: بهبود آمادگی عمومی و ایجاد گروه مدیریت بحران منطقه ای نیز در اولویت قرار دارد.

وی تأکید کرد: بهبود کیفیت ساخت و ساز ، تعمیر سازمان های آسیب پذیر و کاهش آسیب پذیری های زیرساختی بسیار مهم است و باید به طور همزمان در این بخش ها در میان مدت و بلند مدت آغاز شود.

نقش مهم مردم در ترویج اهداف دولت برای افزایش تاب آوری شهری

امینی با اشاره به نقش مهم مردم در پیشبرد هدف دولت از افزایش تاب آوری شهری افزود: جهان امروز. این امر با بهبود تاب آوری افراد محور در سطح محلی انجام می شود. در این راستا ، ما باید دانش و آگاهی از خطر را در سطح محله ارتقا دهیم ، یک گروه مدیریت بحران مبتنی بر محله ایجاد کنیم ، یک تیم داوطلب برای رسیدگی و کمک در سطح جامعه تشکیل دهیم ، و موارد دیگر.تمرکز بر مردم.

چالش های اجرای مدرسه ایمن-جامعه تاب آوری تهران

وی با تاکید بر لزوم استفاده از قابلیت های موجود در سطح محلی ، مانند مدارس ایمن ، برای سازماندهی افراد ، گفت: در سطح محلی نگهداری و آماده می شود و با همکاری والدین مدرسه ، مردم محلی خود برنامه های آموزشی و توانمندسازی را انجام می دهند.

امینی افزود: در صورت بروز حادثه ، از این ظرفیت می توان برای تخلیه ساکنان و اسکان اضطراری نیز استفاده کرد. البته اجرای این طرح علیرغم تأیید بالاترین مقامات در تهران با چالش های زیادی روبروست و موانع موجود در این زمینه توسط شهرداری ها و موسسات آموزشی تهران باید هرچه سریعتر برطرف شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا