مجله جامعه

قرائت گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص کرونا

گزارش کمیسیون بهداشت درباره کرونا را بخوانید
زهرا شیخی ، سخنگوی کمیته بهداشت

سخنگوی کمیته بهداشت شورای مشورتی اسلامی گزارش این کمیته درباره عود بیماری بیماری کرونا قلب را قرائت کرد.

به گزارش مجله آنلاین ، زهرا شیخی در جلسه علنی امشب (چهارشنبه) شورای مشورتی اسلامی ، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره اوج جدید شیوع ویروس کرونا را گزارش کرد و قوانین رویه ای شورای اسلامی را مطالعه کرد.

ادامه هید

دکمه بازگشت به بالا