مجله نشاط

نحوه انتخاب سه ملی‌پوش کشتی آزاد برای رقابت‌های جهانی مشخص شد

بر اساس بیانیه ای در مورد آسیب دیدگی حسن آبادی ، وی فرصت شرکت در مسابقات کشتی آزاد نروژ در وزن 65 کیلوگرم را از دست داد.

بنابراین ، با قبول درخواست امیرمحمد یزدانی برای شرکت در این وزن و بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی ، کادر فنی مسابقات انتخابی را در وزن 57 ، 65 و 70 کیلوگرم در ارتش برگزار می کند.روش را اعلام کرد. به شرح زیر است:

با توجه به زمان محدود مسابقات جهانی در نروژ ، کادر فنی تصمیم گرفت یک تورنمنت مقدماتی را با وزن 57 ، 65 و 70 کیلوگرم در روز جمعه 12 سپتامبر برگزار کند:

با توجه به شرایط ویژه وزن کشتی گیران ، مسابقات با وزن 3 کیلوگرم برگزار می شود و دو نفر از سه کشتی گیر برنده می شوند.

57 کیلوگرم: علیرضا سرلک-علی قلی زادگان
65 کیلوگرم: امیر محمد یزدانی-کیان محمود جانلود
70 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی-عرفان

کادر فنی همچنین توضیحات زیر را برای انتخاب وزن 65 کیلوگرم ارائه کرد.

حسن آبادی شانس خود را برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان (نروژ) پس از اعلام کتبی از ناحیه پا از دست داد.

وی به درخواست هیئت کشتی مازندران و امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم شرکت کرد ، عنوان اول انتخابی تیم ملی و تعیین المپیک را کسب کرد و وزن 65 کیلوگرم ، بهترین کاندیداها بود. رکورد. او با شرکت در آزمایش آمادگی جسمانی در اردوی تیم ملی و بررسی وضعیت وزن توسط کادر فنی ، این فرصت را داشت که در دور مقدماتی مسابقات جهانی نروژ شرکت کند.

توجه داشته باشید که حسن عبادی اولین فرد واقعی با وزن 65 کیلوگرم و کیان محمود جانلو دومین نفر واقعی در مسابقات یساردوغلو بود که مرحله قبل از چرخه انتخاب است. پس از انصراف ایوادی از دور مقدماتی ، یزدانی و محمود جانلو در سوم سپتامبر 2014 با وزنه 3 کیلوگرم وارد اردوی “دو از سه” می شوند و کشتی گیر برنده تیم ملی را وارد نبرد می کند. ..

254 251

دکمه بازگشت به بالا