مجله نشاط

چوب حراج گل محمدی به مهاجم تیمش

به گزارش خبرگزاری مجله آنلاین ، مدی مهدی کنی که فصل گذشته به درخواست گورمو حمادی به پرسپولیس آمده بود ، همکاری خوبی با این تیم نداشت و نتوانست موقعیت ثابتی ایجاد کند.

با توجه به اینکه پرسپولیس فصل آینده بازیکنانی چون عیسی کسیر ، مهدی عبدی و شاید ساجرد شهبازاده را در خط حمله خواهد داشت ، مهدی کنی کمترین شانس بازی برای تیمش را دارد.

در حال حاضر پرسپولیس به باشگاه پرتغالی سانتا کلارا نام Medicani داده است تا زمینه انتقال مهاجم به این تیم پرتغالی فراهم شود ، اما باشگاه پرتغالی حاضر است جایزه نیمکت پرسپولیس را جذب کند. مهاجم البته برخی از تیم های لیگ برتری می خواهند این بازیکن را در صورت رضایت باشگاه پرسپولیس جذب کنند. مدیریت باشگاه فقط در صورت پرداخت مبلغ مهاجم آمادگی فروش مهاجم را دارد.

۲۵۶۲۵۱

دکمه بازگشت به بالا