مجله تندرستی

گامی مهم در جهت بهبودی روند درمان بیماران پارکینسون

به گزارش transparent ، به نقل از IO ، تا کنون ، این واقعیت که “ناحیه حرکتی مغز میانی” حرکات پیچیده ای مانند تغییر وضعیت بدن را کنترل می کند و عملکرد همه اندام ها را در حین راه رفتن تنظیم می کند ، مورد غفلت قرار نگرفته است ، اما عملکرد سلول های عصبی در این منطقه نادیده گرفته شده است. نبوده ، هنوز کاملاً درک نشده است

با این حال ، مطالعات اخیر نشان داده است که محققان سوئیسی دارای جمعیت های مختلفی از نورون ها در این ناحیه از مغز هستند که علاوه بر راه رفتن ، سایر حرکات بدن را نیز کنترل می کنند. پزشکان می گویند این یافته می تواند راه را برای بهبود درمان بیماری پارکینسون هموار کند.

در این مطالعه ، پروفسور سیلویا آربور از دانشگاه بازل و تیمش مناطق حرکتی بین مغز موش ها را مورد بررسی قرار دادند. در نتیجه مطالعه ، آربور توانست جمعیتی از نورون ها را پیدا کند که نه تنها راه رفتن بلکه حرکات مختلف دیگر را نیز تنظیم می کند. بر اساس یافته های خود ، محققان گفتند باید در نقش اثبات شده قبلی این بخش مهم از مغز میانی تجدید نظر کنند. این به این دلیل است که محققان قبلاً در مطالعات مختلف اعلام کرده بودند که این بخش فقط راه رفتن افراد را کنترل می کند.

آربور گفت: “من شگفت زده شدم که متوجه شدم بسیاری از سلول های عصبی در این ناحیه از مغز مربوط به راه رفتن است.”

دو گروه از نورونها هنگام راه رفتن غیرفعال هستند

در طول مطالعه ، دانشمندان دو گروه نورون را کشف کردند. یکی محرک را به نخاع می فرستد و دیگری در جهت مخالف به قسمتی از مغز به نام گانگلیون های پایه متصل می شود. آزمایشات نشان داده است که نورون های متصل به نخاع در موش ایستاده فعالیت را افزایش می دهند و هنگامی که حیوان پاهای جلویی خود را حرکت می دهد فعال می شوند. با این حال ، تنها بخش کوچکی از این نورون ها در حین راه رفتن فعال شدند.

سپس محققان دو گروه از سلولهای عصبی را مطالعه کردند ، جایی که نورونهایی که مستقیماً به نخاع متصل هستند با کشش یا تغییر موقعیت بدن فعالتر می شوند و سایر گروههای عصبی متفاوت هستند. مشخص شد که در تنظیم حرکات بدن نقش دارد. به

نتایج این مطالعه ممکن است نه تنها به ارزیابی مجدد ایده های قدیمی محققان در مورد نقش قشر حرکتی بین مغز منجر شود ، بلکه ممکن است منجر به ایجاد درمان های جدید برای گروهی از بیماران بدون بیماری پارکینسون شود.

دانشمندان قصد دارند در یک مطالعه بسیار دقیق آینده نقش منطقه بینابینی را در انتخاب ورزش مطالعه کنند.

نتایج این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.

دکمه بازگشت به بالا