مجله تندرستی

تایید دُز تقویتی واکسن کرونا در انگلیس

به گزارش شفاف ، تنظیم کننده های دارویی انگلیس واکسن های کروناویروس ، از جمله آسترازنکا و فایزر را در سومین واکسیناسیون خود تأیید کرده اند. این امر زمینه ساز اجرای برنامه واکسیناسیون پاییزی و سومین واکسیناسیون میلیون ها نفر در کشور شد. خواهد بود.

آژانس محصولات دارویی و بهداشتی بریتانیا به این نتیجه رسیده است که هر دو واکسن را می توان به عنوان تقویت کننده ایمن استفاده کرد.

با این حال ، محققان هنوز در حال بحث در مورد این هستند که آیا تزریق سوم مورد نیاز است و کدام گروه ها تقویت ایمنی را در اولویت قرار می دهند.

در دستورالعمل های جدید آژانس تنظیم کننده محصولات دارویی و بهداشتی انگلستان آمده است که افراد می توانند بدون توجه به نوع واکسنی که قبلاً تزریق کرده اند ، دوز واکسن Pfizer را دریافت کنند. با این حال ، واکسیناسیون تقویت کننده با واکسن آسترازنکا فقط برای کسانی انجام می شود که قبلاً با واکسن آسترازنکا واکسینه شده اند.

دکمه بازگشت به بالا