نماد سایت مجله آنلاین

حفاظت از بم؛ یک مطالبه ملی یا استانی؟

حفاظت از بم؛ یک مطالبه ملی یا استانی؟

بم تنها آبادی در ایران است که هنوز کالیزه و سویدوباشی رویاهایشان هستند! چرا؟ هرکسی که بخواهد از گذشته درخشان ایران در زمینه های طبیعت و کشاورزی مطلع باشد ، مکان مناسبی برای بازدید از موزه بم است. ارزش این موزه چقدر است؟ !! موزه ای که به ایرانیان می آموزد که می توانند بدون ایجاد سدهای گران قیمت یا حفر چاه های تریاک زندگی کنند و کشاورزی پایدار بسازند و این همکاری فاخر و فکری در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

بم تنها شهر ایران است که در برخی از جاده های عمومی آن تابلوهایی وجود دارد که هشدار می دهد تجهیزات سنگین نباید از این معابر عبور کنند ، زیرا می تواند برای گالری نوازش خطرناک باشد. قدر بم را بدانید و اجازه ندهید که چاه ها ، چاه های حفر شده و منابع آب شیرین گرانقدر بم به نام استخدام کارخانه های روی و مشتقات آنها با تهدیدهای کمی و کیفی روبرو شوند.
ما نباید فریب توافقات و نذرهای مقامات و سرمایه گذاران محلی را بخوریم و اجازه ندهیم سرنوشت سیازانجان و یزد پس از توسعه صنعت سرب و روی و معادن در بم تکرار شود. شما نمیتوانید یک بمب خریداری کنید و روح هزاران هموطن که در زلزله 18 ساله به طرز ناعادلانه ای جان باختند هرگز بدون انتقال این اعتماد معتبر به آینده بخشیده نمی شود.

در عین حال ، هیچ کس زاویه ای برای توسعه و اشتغال ندارد. نیاز ما این است که محل این کارخانه در منطقه آزاد بوم باشد ، نه در 20000 هکتار بامشایر که در یونسکو ثبت شده است.

خروج از نسخه موبایل