مجله رویداد

بلایای طبیعی، تقدیر طبیعت یا بهای تخریب محیط زیست؟


در طول تاریخ ، بشر همیشه از بلایای طبیعی رنج برده است. یک نکته مهم در قرن 21 این است که آثار فاجعه بار این بلایا ، مانند سیل ، چقدر می تواند اقدامات زیست محیطی بشر را بدتر کند. از آنجا که سیاست های ملی محیط زیست بر یکدیگر تأثیر می گذارد ، سازمان ملل متحد بر لزوم همکاری بین المللی برای کاهش خطر بلایا و تلفات در کشورهای در حال توسعه در روز جهانی کاهش بلایا 2021 (21 اکتبر) تأکید کرد. در این میان ، این سال مطرح می شود که چقدر بلایای طبیعی ایران اجتناب ناپذیر است و چه هزینه ای برای آسیب رساندن به محیط زیست می پردازیم.

دکمه بازگشت به بالا