اقتصادی

مطلوب جلوه دادن شاخص‌ها کار درستی نیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، محمدعلی محمدی در جلسه سرشماری نفوس و مسکن که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و دهیاران در همدان برگزار شد، با اشاره به اهمیت آمار به عنوان مبنای این برنامه گفت: ریختن وی بیان می کند: برای اینکه برای جامعه هدف کارآمد باشیم، باید همه تصمیمات کوچک و بزرگ را بر اساس آمار و اطلاعات دقیق بگیریم.»

وی افزود: سرشماری نفوس و مسکن در تصمیم گیری و جذب منابع بسیار موثر است چرا که سرانه اعتبارات، اعتبارات و توزیع بسیاری از تسهیلات بر اساس آمار نفوس و مسکن است.

وی افزود: بررسی مسکن در سال جاری فقط در پنج ایالت انجام می شود. خوشبختانه در همدان و همدان شهر همدان برای اجرای طرح آزمایشی امسال انتخاب شد.

استاندار همدان تاکید کرد: شورای اسلامی و روستاییان برای جلب مشارکت روستاییان و دسترسی به آمار دقیق باید با مقامات سرشماری همکاری کنند.

وی افزود: مشارکت شهروندان شهرستان در سرشماری و به دست آوردن آمار دقیق جمعیتی بسیار موثر است و دستگاه های اجرایی ذیربط می توانند با اطلاع رسانی به جامعه هدف در این امر کمک کنند.

محمدی اظهار می دارد که گزارش و آمار باید دقیق باشد ، او گفت: درست نیست که متریک را زیبا جلوه دهیم ، درست نیست که با مشکل برخورد کنیم ، شاید عملکرد خوب و مطلوب را منعکس کند ، معیار با تجهیزاتی است که اعتبارم را از من سلب کرده اند . ام..

معاونت آمار و اطلاعات سازمان های مدیریت و برنامه ریختن همدان همچنین گفت: بررسی آزمایشی جمعیت و مسکن در چهار استان همدان و خوزستان ، اصفهان ، خراسان شمالی و آذربایجان غربی همزمان از اول آبان آغاز می شود و تا 20 این ماه ادامه خواهد داشت.

مهدی صدوقی با اشاره به نحوه کسب اطلاعات از جمعیت و مسکن خانوارهای مهاجر به همدان، توضیح داد: جفو داده های آماری شهرستان همدان وجود دارد.

وی افزود: یک روند سرشماری جذب و افراد واجد شرایط انتخاب شدند. آموزش معلمان مسئول سرشماری آموزشی آغاز می شود و دوره آموزشی سرشماری از 15 اکتبر آغاز می شود و تا 27 ام ادامه می یابد. از این ماه پیدایش خواهی کرد.

صدوقی هر 10 سال یکبار سر وقت وی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران انجام خواهد شد. سرشماری عمومی و رسمی نفوس و مسکن در سال 1405 انجام می شود. در این راستا مرکز آمار ایران 1400 سرشماری آزمایشی در چند استان انجام خواهد داد. سرشماری آزمایشی به عنوان پایلوت. برای رسیدگی به عیوب، محدودیت ها، تنگناها و مسائل احتمالی در سرشماری عمومی و رسمی زیر.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان های مدیریت و برنامه برنامه ریزی همدانی با تاکید بر اینکه ماموران سرشماری برای دریافت اطلاعات نفوس و مسکن به صورت مستقیم درب منزل مراجعه می کنند، گفت: روند سرشماری به طور سیستماتیک با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی انجام می شود.

اطلاعات خانوار از ابتدای سرشماری تا پایان هر روز بر روی تبلت بارگذاری شده و در سامانه مرکز آمار ایران قرار می گیرد و امکان نظارت متمرکز بر روند اجرای سرشماری توسط مرکز آمار ایران را فراهم می کند. ..

وی هدف از سرشماری 1400 را کسب اطلاعاتی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، شغل، اطلاعات مسکن و نوع مالکیت خانوار عنوان کرد و گفت: جمعیت تحت پوشش این سرشماری فقط خانوارهای ساکن همدان هستند. هم روستایی و هم شهری.

دکمه بازگشت به بالا