مجله نشاط

زمان دادگاه شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو اعلام شد

به گزارش شفاف، دادگاه حکمیت ورزش در نامه ای به فدراسیون جودوی ایران اعلام کرد که دور سوم هازارد زمان رسیدگی به پرونده شکایات جودوی ایران از تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو است.

پس از اینکه اولین پرونده حاکی از تعلیق دائمی جودوی ایران با پیش شرط هایی بود، این حکم توسط دادگاه داوری ورزش لغو و پرونده به دادگاه انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع شد. کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو از آن زمان فدراسیون جودوی ایران را به مدت چهار سال (سپتامبر 2019 تا سپتامبر 2023) از حضور در تمامی مسابقات بین المللی محروم کرده است.

با این حال، فدراسیون جودو در دادگاه داوری ورزش شکایت دیگری را علیه تصمیم کمیسیون اقدام انضباطی فدرال جهانی مطرح کرده است. بعداً لوایح دفاعی هر دو طرف به دیوان داوری تقدیم شد.

در نهایت یک قاضی دادگاه حکمیت ورزش طی نامه ای به فدراسیون جودو اعلام کرد که پس از بررسی شکایت، شکایت ایران از فدراسیون جهانی در قالب ویدئو کنفرانس در 3 آذرماه جاری رسیدگی می شود.

دکمه بازگشت به بالا