نماد سایت مجله آنلاین

شرایط فعلی و آینده ایران از نظر منابع و مصرف آب چگونه است؟

شرایط فعلی و آینده ایران از نظر منابع و مصرف آب چگونه است؟

در طول 50 سال گذشته، چهار بررسی مدیریت زمین در کشور انجام شده است. در سال های اخیر پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و احیای برنامه ریزی و بودجه ملی، ویرایش اسناد ملی آمایش سرزمین و تحقیقات پشتیبان به مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری واگذار شده است. مطالعات اخیر با توجه به اهمیت این موضوع، وضعیت ملی آب را برای توسعه پایدار در نظر گرفته و وضعیت فعلی منابع آب، مصرف، چالش‌های عمده، شرایط مساعد، موقعیت‌های ممکن و راهکارها را بررسی کرده است.

به گزارش مجله آنلاین هدف آمایش سرزمین این است که از جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی زمین به مطلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین شکل استفاده کند و بتواند روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی و محیطی را تنظیم کند.

آمایش سرزمین عبارت است از توسعه فضایی متعادل و متعادل در زمین با توجه به پتانسیل اکولوژیکی آن، حفظ یکپارچگی و یکپارچگی زمین، توجه ویژه به مناطق خاص زمین، منافع مناطق مختلف. دستیابی به اهدافی مانند کاهش شکاف در ژاپن. گروه های قومی از مزایای توسعه، بهره وری و کارایی اقتصادی. بهبود کیفیت زندگی ساکنین در اقصی نقاط کشور و ….

در طول 50 سال گذشته، مفاهیم، ​​روش ها و اصول جغرافیای انسانی اغلب به صورت متناقض بیان شده است و مفاهیم جغرافیای اجتماعی و فرهنگی به وضوح بیان شده است. فقدان این مفاهیم نه تنها در برنامه ریزی ملی، بلکه در فضای علمی و دانشگاهی نیز بسیار بارز است.

با توجه به قرار گرفتن ایران در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و همچنین روند جهانی تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی موجود، مشکل آب 1424 بسیار مهم و ضروری است.

به همین دلیل در عصر جدید تحقیقات آمایش سرزمین، توسعه پایدار، شرایط محیطی و منابع آبی برای فعالیت های آتی و استقرار جمعیت مورد توجه قرار گرفته است.

ایران از نظر وسعت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، مرز خشکی-آبی و ناهمواری های گسترده دارای شرایط متنوعی است. بنابراین هر منطقه ویژگی های خاص خود را دارد. طیف وسیعی از منابع آبی و خدماتی که ارائه می کنند به کاهش فقر، رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست کمک می کند. آب به بهبود رفاه اجتماعی و رشد گسترده ای کمک می کند که بر زندگی میلیاردها انسان تأثیر می گذارد، از امنیت غذایی و انرژی گرفته تا سلامت انسان و محیط زیست. با این حال، تنها برخی از منابع آبی موجود تجدیدپذیر هستند و بخش قابل توجهی از منابع آبی که از سفره های زیرزمینی برداشت می شود، تجدید ناپذیر هستند.

از سوی دیگر، توزیع زمانی و مکانی منابع آب در سطح زمین نیز نامتعادل است. با افزایش جمعیت و شهرنشینی جهان، مصرف آب نیز رو به افزایش است و بسیاری از این منابع همراه با استفاده نادرست از آنها، آلودگی ناشی از مصرف کودها و سموم دفع آفات، تصفیه فاضلاب و سایر منابع آلودگی، محدود شده و اشیاء قیمتی را غیرقابل استفاده می کند و به عنوان یک در نتیجه تامین آب کافی و سالم یکی از مشکلات جامعه بشری است.

بخشی از گزارش پشتیبانی سند آمایش سرزمین با عنوان «گزارش تحقیقات آب» به بررسی وضعیت، چالش ها، نقاط قوت و فرصت های منابع آب در این حوزه، سناریوهای مختلف آینده و وظایف ادارات مختلف می پردازد.

وضعیت عرضه و تقاضای آب در ایران چگونه است؟

این گزارش به ارزیابی موقعیت آب در اسناد فوق، تجربه آمایش سرزمین در مقاطع مختلف از برنامه توسعه ملی، روند تغییرات منابع آب بین جهان و ایران و وضعیت اقلیمی ایران پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ایران دارای آب و هوای نیمه خشک، نیمه خشک و مدیترانه ای است که حدود 65 درصد از مساحت کشور را آب و هوای خشک و بیابانی پوشانده است. در این اقلیم بارندگی بسیار کم و کمتر از 50-150 میلی متر در سال است و میانگین دمای سالانه بسیار بالاست، بنابراین جمعیت ساکن در این منطقه نسبتاً محدود است.

آب و هوای نیمه خشک کشور دارای بارندگی سالانه 200 تا 300 میلی متر است که حدود یک پنجم خاک کشور را در بر می گیرد. در آب و هوای مدیترانه ای، میزان بارندگی بیشتر از مناطق نیمه خشک است و به حدود 500 میلی متر در سال می رسد. منطقه آب و هوای مدیترانه ای کشور حدود 5 درصد از کل مساحت را تشکیل می دهد.

این گزارش به تشریح خصوصیات طبیعی و فیزیولوژیکی حوضه های آبریز، بیلان آبی، بیلان آب های زیرزمینی، مصرف آب به تفکیک حوزه های آبخیز (کشاورزی، صنعت، خدمات، شرب) و کل آب مصرفی برای مصارف مختلف در کشور می پردازد. منابع آب سطحی و زیرزمینی معادل 98.1 میلیارد متر مکعب است. بخش‌های «کشاورزی»، «نوشیدنی و بهداشت» و «صنعت و خدمات» به ترتیب 87.9، 84 و 1.8 میلیارد مترمکعب آب استخراج می‌کنند.

میزان برداشت از منبع آب سطحی 44.2 و میزان برداشت از آب های زیرزمینی 53.9 میلیارد متر مکعب است. نسبت آب زیرزمینی اعم از چاه و کانال برای تامین نیازهای مختلف کشور 54.9 درصد است.

بیشترین برداشت از آب های سطحی با 22.3 میلیارد متر مکعب در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان و بیشترین برداشت از آب های زیرزمینی با 30.5 میلیارد متر مکعب در حوضه آبریز فلات مرکزی است.

این گزارش همچنین ساختار فضایی سیستم‌های استخراج آب و بخش‌های آب، از جمله سدها، لوله‌های انتقال و توزیع آب، لوله‌های توزیع آب، شبکه‌های تصفیه خانه، شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، آب حاصل از باروری ابرها، آب از رطوبت هوا را پوشش می‌دهد. منابع آب معمولی (شبنم و مه)، آب حاصل از فرآیندهای نمک زدایی، منابع آب نمک و نمک، منابع آب فسیلی و … و نحوه استفاده از این منابع، آب مجازی و میزان آب موجود و قابل برنامه ریزی بررسی شده است. به تفصیل

بر اساس بررسی های انجام شده برای این گزارش، مشکلات عمده آب کشور شامل ناکارآمدی در سیستم های توزیع، الگوی نامناسب کشت، آلودگی و مشکلات زیست محیطی، کمبود منابع مالی و محدود بودن بخش خصوصی و مشارکت این بخش و بخش دولتی است. از مزایای مالکیت آب می توان به اتلاف آب در حین تامین آب، تعامل با ذینفعان، عدم مشارکت ذینفعان، ساختار سنتی کشاورزی، زیرساخت ضعیف مدیریت منابع و قیمت پایین آب کشاورزی اشاره کرد.

برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه تغییراتی باید انجام دهم؟

بر اساس بررسی های انجام شده، چشم انداز توسعه فضایی ملی در افق 1424 باید به گونه ای باشد که بخش آب دارای ویژگی های زیر باشد:

– توسعه یافته با دانش پیشرفته

-دیدگاه بلندمدت حفاظت از منابع آب و انرژی و انتقال آنها به نسل های آینده.

-حفاظت، مدیریت و توسعه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی.

-مدیریت یکپارچه (جامع) آب و تعادل بین منابع و مصارف آب، حفاظت کمی و کیفی منابع.

-دسترسی ایمن و کافی به آب و الگوی مصرف مناسب.

-منافع ملی و توسعه پایدار کشور و بهبود بهره وری آب.

-حفاظت و پایداری کمی و کیفی منابع آب.

– گسترش آگاهی عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات.

بر اساس تحقیقات، بخش آب به طور مستقیم با بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیرساخت ها و خدمات در هر حوضه آبریز کشور برای یکپارچه سازی مدیریت منابع آب و پایداری متناسب با اقلیم، کمبود آب و محیط زیست کار می کند. با تمرکز بر توسعه ایجاد تعادل و پایداری منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی، ارتقای بهره‌وری منابع آب، منابع آب تجدیدپذیر و استخراج آب‌های زیرزمینی در بازه زمانی مصرف آب‌های سطحی در سال 1424 از طریق بازیافت و استفاده مجدد از 25 آب. برای عمل تا 60 درصد، به تعادل بین منابع آب و مصرف و آب های زیرزمینی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف غیر ضروری دست می یابیم.

بر اساس این مطالعات، سناریوهای ممکن برای پیش بینی آینده بخش آب ایران عبارتند از:

-تراز عرضه و تقاضای آب (نسبت کل آب مصرفی نسبت به آب تجدیدپذیر): 78 درصد

-مصرف آب قابل برنامه ریزی از آب های تجدیدپذیر: 90 میلیارد متر مکعب

بیلان آب زیرزمینی (اضافه برداشت سالانه آب زیرزمینی): 3.5 میلیارد متر مکعب

-مصرف آب غیر متعارف: 2.5 میلیارد متر مکعب

– شیرین سازی آب دریا: 1 میلیارد متر مکعب

بهره وری آب کشاورزی: ​​1.8 کیلوگرم بر متر مکعب

-تامین آب کشاورزی: ​​77 میلیارد مترمکعب

-تامین آب صنعتی: 3 میلیارد مترمکعب

-تامین آب شرب: 10 میلیارد مترمکعب

-تامین حق آبه زیست محیطی: 8 میلیارد مترمکعب

تعهدات مناطق مختلف کشور در قبال بخش آب

این گزارش به جزئیات استراتژی های مورد نیاز برای تغییر رویکرد در بخش آب می پردازد. در این گزارش همچنین آمده است که بدون همکاری و مشارکت سایر بخش‌ها، بخش آب به تنهایی نمی‌تواند منابع آبی یک کشور را به‌طور مناسب و پایدار مدیریت کند. به همین دلیل وظایف بخش‌های مختلف از جمله شورای اسلامی، دولت، آب، کشاورزی، صنعت و معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست، سیاست خارجی و … به صورت جداگانه درج شده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، «بازنگری در قانون آب»، «تصویب قانون جامع آب»، «تغییر قانون برای اعمال کنترل تقاضا و مصرف آب برای جلوگیری از تقسیم اراضی و برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی» و تجدیدنظر «یک موضوع و انتظار است. آنچه شورای اسلامی باید برای حمایت از مدیریت صحیح و پایدار انجام دهد.

همچنین دولت موظف به اجرای الگوهای ملی و مصوبات مراجع ذیربط برای امنیت غذایی و ارتقای سلامت، انتقال تمرکز اشتغال جدید از بخش کشاورزی به بخش های خدمات، صنعت و معدن و تدوین و پیش نویس لوایح است. مقررات تشویق سرمایه گذاری شرکت های خارجی در حوزه آب و کشاورزی ساختارهایی مانند اداره محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد می کنند تا از مدیریت دقیق و پایدار منابع آب کشور حمایت کنند.

اجرا و استقرار حکمرانی پایدار آب، تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی بر اساس 60 درصد آب تجدیدپذیر کشور، کاهش میزان آب مصرفی کشور، متعادل سازی آب های زیرزمینی، منابع آب سبز اقداماتی مانند برنامه ریزی استفاده بهینه. نمونه ها تعداد مواردی که به عنوان مسائل در بخش آب پیشنهاد شده است.

بخش کشاورزی همچنین توانایی پرداخت و هدفمندی یارانه های بخش کشاورزی، تدوین و تصویب راهبردهای توسعه و نوسازی کشاورزی، بهبود راندمان آبیاری، کاهش تبخیر از سطح مزرعه و غیره را دارد و می توانیم در مدیریت صحیح کمک کنیم.

ایجاد صنعت بر اساس منابع آب، توجه به مشکلات زیست محیطی، فعال شدن تجارت به دلیل کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی، ایجاد استانداردهای اجباری مصرف آب در صنعت، بازیافت و استفاده مجدد از آب و غیره. بخش صنعت و معادن در حال بهبود مدیریت منابع آب کشور هستند.

همچنین اداره منابع طبیعی و محیط زیست از هجوم آلاینده ها به منابع آب جلوگیری می کند، برنامه مدیریت جامع زیست محیطی را تدوین می کند، پسماندها و پسماندها را از نظر مدیریت آلاینده ها ساماندهی می کند و رودخانه ها و مرداب ها را ساماندهی می کند و حوضه های زیست محیطی باید تعیین و تعیین شود. ارائه شده است. مدیریت بهتر منابع آب

به گفته محققین گزارش تحقیق آب سند آمایش سرزمین. بخش سیاست خارجی نیز باید از حقوق ایران در منابع آبی مشترک و رودخانه های مرزی استفاده کند و از طریق دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه به حفاظت از منابع آبی کشور کمک کند تا از محیط زیست ایران محافظت شود.

به گزارش مجله آنلاین، گزارش سازمان آب بخشی از مطالعه پشتیبان اسناد ملی آمایش سرزمین است که توسط پژوهشگران گروه مطالعات مدیریت اراضی، توسعه و موازنه منطقه ای مرکز برنامه ریزی و آینده پژوهی سازمان بودجه برنامه انجام شده است. ..

در طول 50 سال گذشته، چهار دوره تحقیقات آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. در سال‌های اخیر پس از آغاز به کار دولت، برنامه‌های ملی و برنامه‌های بودجه‌ریزی، امیدها و احیاء با استناد به تکلیف قانونی ماده 26 قانون برنامه‌ریزی ششم توسعه، آمایش سرزمین ملی، اهمیت موضوع را مورد توجه قرار داده است. بررسی و ایجاد شده است. به مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری برون سپاری شده است.

آخرین دوره پژوهشی سند ملی آمایش سرزمین ایران در قالب 19 گروه پژوهشی با حضور بیش از 70 متخصص در حوزه های جمعیت، محیط زیست، اقتصاد، اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. بیش از 40 سند ملی گزارش پشتیبانی این مدیریت زمین بود.

خلاصه این گزارش در صفحه 143 آمده است. این پژوهش توسط دکتر هدایت فهمی و دکتر محسن ابراهیمی خوسفی و با مشارکت حمید مصاحبی، بهارک محمدی، آرمان کیوانیا، نگار نجار، عطیه نظری و مریم اقدام انجام شد.

بخش تحقیقات آب سند آمایش سرزمین در زمستان 1378 منتشر شد و اخیراً به طور رسمی در رسانه ها منتشر شد.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل