اقتصادی

زیر و بم تشریفات دیپلمات‌ها

کار تشریفات در هر حوزه ای از جمله فعالیت های جذابی است که شاید در مورد دقت بالای آن و البته رعایت ادب و نزاکت داشته باشد که می تواند هر مخاطبی را به خود جلب کند. 4

به گزارش اقسنا، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: در این سالها و ماهها هم شاهد بودیم دیپلماتیک که ارتباط مستقیم با موضوع تشریفات و پروتکلهای مربوط به فضای مجازی و افکارعمومی جنجالبرانگیز بوده است؛ از پرچم وارونه کشورمان در جلسه «علی باقری» با همتای پاکستانی تا نحوه نشستن وزیرخارجه عکس یادگاری و … که نکات زیادی داشت این اتفاقات در گذشته هم کم و بیش بوده اما به دلیل فراگیر نبودن فضایمجازی و سرعت انتقال اطلاعات، کمتر به چشم آمدند. تا از او درباره ریزه کاری های تشریفات دیپلماتیک و خاطرات گذشته و اتفاقات متعدد بشنویم. از دانشگاه روابط بین الملل وزارت خارج از دانش آموخته شده و آنقدر در تشریفات دیپلماتیک حرفهای زده شده است که می توانم به جرئت بگویم.

ترگسوررق فات دقپل ماتیک چیست؟

این عضو از وزارتخارجه درباره این شغل، وظایف تشریفات و تاثیرش بر مذاکرات و گفتوگوها میگوید: «در معنا و مفهوم کلی، تشریفات دیپلماتیک عموماً به ترتیبات مراسم دیپلماتیک و رسمی دولتی مانند ملاقاتها، بازنشستگان و مقامات رسمی تراز اول، نحوه برگزاری میهمانان رسمی، نظام نگارش مکاتبات میان دولت ها با نمایندگان و وزارت خارجه کشور با سفارتخانه های مقیم، انجام امور دیپلماتیک از جمله تقدیم استوارنامه، تقدیم سفیران و امور پشتیبانی دیپلماتیک مربوطه می شود. خود مقتدر مقتد و اورا بزرگ

روزق که آلمانی

«کوروش مجیدی» با ذکرخاطرهای از برگزاری اجلاس بدون انجام تشریفات دیپلماتیک در نشست های مهم میگوید:. آنقدر موضوعات ناامنی و بینظمی در اجلاس زیاد بود که باعث نارضایتی شرکت کننده شد تا حدی که مسئول اجلاس در برنامه اختتامیه رسما به این موضوع اشاره کرد که اصلاً برای میزبانی یعنی آفریقایجنوبی خوب نبود یا زمانی قرار گرفت برای اولین بار از اجلاس امنیتی مونیخ که اجلاس کرد. دست اندرکاران اجلاس، در خصوص برگزاری آن در تهران و نگرانی، اما به این نشست خوب و با رعایت همه موازین تشریفاتی انجام می شود که مسئول اصلی اجلاس مونیخ در انتهای کار گفت، ما هر بار که می گوییم. |

خي قر مزهاي

«مجیدی» درباره اختلافات در پروتکلهای وزارتخارجه کشور ما در خوردنیها و نوشیدنیها با سایر کشورهای میگوید: «در حوزه غذای ما بیشتر در ضیافتهای ناهار و شام، گوشت خوک یا موادی که از اسانس و سسهایی که ویژه از خوک به دست میآید سرو میشوند داریم. همچنین گوشتی که با ذبح اسلامی آماده نشده است، هم جزء خطوط قرمز باشد. مثلا یادم هست در سفر آقای خاتمی به فرانسه در زمان ژاک شیراک یکی از دعواهای مهم ما با تیم تشریفات کاخ الیزه موضوع مشروبات در هنگام ضیافت ناهار بود که ما قبول نکردیم سرویم و آنها را قبول نکردند چون رسم شان بود اما بالاخره قبول کردند تا زمان حضور داشته باشند. جمهوری ایران سرو مشروبات رئیس جمهور می شود. مثال دیگر این است که دیپلمات ما حق ندارد در هنگام نوشیدنی، لیوان خود را به لیوان دیگران بزند ».

رقق محلق باچوب را در برنامه مهمانان خارج گن جاندقم

این دیپلمات کهنه کار خاطره جالبی هم از باز شدن پای رقص محلی در حوزه دیپلماسی دارد و میگوید:. آن وزیرخارجه از ما درخواست کرد که جای نلسون ماندلا رئیسجمهور آفریقای جنوبی باشد، در حالی که به خاطر هم سطح نبودن کار سختی بود. در این مراسم هم رقص محلی آفریقایجنوبی برگزار شد که خود ماندلا هم برخاست و به میان رقص کننده ها رفت که وضعیت وزیر ما در آن لحظه دیدنی بود! که بسقار هم مورد توجه مه منان خارج قرار گرفت و اثر خوب stretching

پورگسور ق تيم م‌حاق تقققفات پروتكل دارد

این کار بازنشسته وزارت خارجه از جالبترین پروتکلهای ایران در حوزه تشریفات میگوید: «ایران هم بر قوانین داخلی و عرف حاکم برای خود پروتکلهایی دارد که باید دیگر رعایت شود؛ در خصوص پرچم، غذا، لباس، چیدمان روی میزها، سطح افراد شرکت. دیپلمات های ایرانی باید ساعت، جوراب، کفش، پیراهن و کت و شلوار هماهنگ باشد. ضمن اینکه از پاپیون و کراوات هم ممنوع است.همچنین برای خانم ها مانتو و روسری تیره با کیف تیره و همرنگ و لباس همراه با کفش های تیره پاشنه کوتاه در نظر گرفته شده و پوشیدن چادر الزامی نیست. »

و ¿

میپرسیم پروتکل ایران در ضیافت های ناهار یا شام چگونه است این عضو با تیم تشریفات میگوید:. یادم هست آقای اشتاین مایر، وزیرخارجه وقت آلمان که الان رئیسجمهور این کشور به ایران آمده بود همان ابتدایی حضور پشت میز ناهار گفت برای من کباب کوبیده ایرانی بیاورید. و کباب برگ و خورشتهایی مثل فسنجان، قرمهسبزی و قیمه بادمجان هم سرو میشود.ما در ضیافت ها نباید. خساست به خرج بدهيم و زقبا

*

مجیدی درباره حواشی ایستادن امیرعبداللهیان در نشست بغداد هم میگوید:.. «آن جا هم کار اشتباهی بود و نباید چنین کاری انجام دهد بعداً به خود ایشان هم گفتم در چنین اجلاسهایی وقتی قرار به عکس یادگاری می شود، ردیفها را بر اساس سطوح سطحی می کنند. ردیف اول روسایجمهور و پادشاهان، ردیف دوم نخست وزیران، ردیف سوم وزیران، و در هر ردیف هم بر اساس حروف الفبا میایستند. در عکس یادگاری شرکت نمیکرد اما این که بیاید و جای خود را به هم بزند خوب نیست و در دنیا پیام بسیار بدی دارد.

احمدی

از «کوروش مجیدی» میپرسم که در بین شخصیتهای سیاسی چه کسانی بیشتر به قواعد تشریفاتی عمل میکنند پاسخ میدهند: «در میان شخصیتهایی که من دیده شده یا با آنها کار کردهام، مقاممعظم رهبری چه در زمان ریاست جمهوری و چه زمان رهبری تقید میکنند. آقای احمدینژاد اما در دوره اول ریاست جمهوری جمهوری اصلا رعایت نمی کند، رعایت دیپلماتیک دارند. و با هزار دلیل و تحلیل او راضی میکردیم کمتر کاپشن بپوشد.» البته در دوره دوم بهتر شد و رعایت میکرد.

فران سه، ژاپن، برزقل و … بیق تر به قوا عد دقپل ماتیک اهمیت مقد ند.

او درباره ی میگوید که بیشتر به رعایت اصول تشریفات بسیار میدهند: «اصولا که سیستم حکومتی پادشاهی دارند، تشریفات محکمی دارند مثلا انگلیس که در این حوزه قوی است در اروپا، فرانسه هم خوب نگه میدارد و روسها هم تاکید و جدیت بسیاری دارند. در آسیای ژاپن، چین و مالزی خوب هستند.در آفریقا، آفریقای جنوبی و در آمریکای لاتین، برزیل تشریفات قوی دارد و در همسایه همسایه ترکیه خوب است. کرگسور و رق که از نزدقک دقده ام اقن کروره ابه تر هستند.»

“تولید شده

موضوعی که در برخی از مواقع حاشیه ساز می شود، نحوه نشستن دیپلمات هاست کوروش مجیدی میگوید:… «این موضوع عموما حاشیه ساز است اصول نحوه نشستن روی صندلی بسته به این که دسته دار باشد یا بدون دسته بندی مثلاً اگر یک صندلی مسافرتی باشد، گرفتن یک صندلی نشانه داشتن در عرف دیپلماتیک مقام بالاتری باید دست خود را برای دست دادن جلوی بیاورد و نباید در مقام پایینتر قرار دهید. این کار توهین آمیز است.این کار توهین آمیز است. وقت انگلستان داشت.در میانه ملاقات، کامرون پای خود را روی دیگر پای به گونه ای انداخت که کف پایش به سمت روحانی بود. خود را گذاقت که کف پاق گ به سمت کام رون باقد که حرکت جالبی بود. »

پروتکل حق دقپل متقک براق استفاده از

«موضوع پرچم‌ها در این دیدارها می‌پرسند: «موضوع پرچم‌ها در این دیدارها می‌پرسند. وزیرخارجه و بالاتر از آن قرار نیست اگر در سیستم ما پرچم برای مقامات می گذارند، دلیل بر درست بودن دیگر کار نیست. رئیسمجلس یا رئیس قوهقضاییه پروتکل خاص ندارد و نیاز به پرچم ندارد.مثلا ما با یکی از روسای اسبق مجلس شورای اسلامی به روسیه رفته بودیم. تدارک دیدیم.همچنین یادم هست در دیدار مرکل نخست وزیر آلمان و رئیس جمهور آمریکا تعداد پرچم های آلمان یک عدد کمتر از پرچم های آمریکا بود و همین جنجال در رسانه های آلمانی ایجاد کرد. مقام بالاتر و پاقين تر با زمانی که با وزیرخارجه به اجلاس مونیخ رفته بودیم، برای یک اتاق دوجانبه گفت که روی مبلمان راحتی در حاشیه اجلاس بنشینیم. بهتر است و اگر غیررسمی کنید اشکالی وجود ندارد، اما این را نمی‌گذارید که نشان دهد رسمی نیست.»

مامور تشرقفات مقر وارونه بودن پرچم کرورمان در دقدار باقرق بود

او درباره حواشی پرچم وارونه روی میز در سفر معاون سیاسی وزیرخارجه به پاکستان هم میگوید: «معمولا همراه هر هیئتی که اعزام می شود یک مامور تشریفات هم هست و در کنار او سفارت هم هستند که به نظرم مشکل اصلی از طرفی اینها بوده است. در حالی که این اصولا نیازی به پرچم نداشتند.چون که گفتم وزیرخارجه به بالاتر، نیاز به پرچم دارد. مق بود که پرچم وارونه نباقد ».

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا