مجله تندرستی

آیا رژیم غذایی گوشتی موجب ابتلا به سرطان می‌شود؟

اقسنا / خراسان رضوي علاوه بر این از یک رژیم غذایی کاملاً گیاهی می توانید خطر را به سرطان را حتی بیشتر کاهش دهید. دهد.

به نقل از ارث، رابطه بین رژیم غذایی و خطر به سرطان را با تحلیل و تحلیل داده های بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا که از 472 هزار و 377 بزرگسال بریتانیایی بین سالهای 2006 تا 2010 جمع آوری شده بود، بررسی کردند.

Re

نتایج این بررسی نشان داد 52 درصد از پنج بار در هفته گوشت میخورند؛ 44 درصد نیز پنج بار یا کمتر؛. به سروان مبتلا قدند.

پس از نظر گرفتن بیماریهایی مانند عوامل اجتماعی جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و شیوه زندگی مطالعاتی که خطر کلی سرطان بین آنها کمتر از پنج بار در هفته گوشت میخورند، به میزان 2 درصد کمتر است.

همچنین این خطر را برای افرادی که گوشت می‌خورند اما مصرف نمی‌کنند، کاهش می‌دهد، 10 درصد کاهش یافته است.

خطر خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در افرادی که کم گوشت میخورند با بررسی های قبلی مطابقت دارد.

به این نتیجه رسیدند تحقیقات آتی برای ارزیابی خطر سرطان در گروه های گیاهخوار برای ارائه تخمین های دقیق از ارتباط و کشف مکانیسم های احتمالی مورد است.

نتاقج اقن میال عه در مجله BMC Medicine منت regsvrr قده است.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا