مجله تندرستی

بررسی و مقایسه سه روش ایمپلنت دیجیتال، فوری و مینی ایمپلنت

از نظر فنی، ایمپلنت نوعی پایه و ریشه ی مصنوعی است که در استخوان فک قرار می گیرد تا دندان مصنوعی یا پروتز را نگه دارد. ترکیب ایمپلنت (ریشه مصنوعی) و دندان مصنوعی را در ذهن اکثریت مردم تداعی می کند. ایمپلنت دندان گزینه ای برای جایگزینی یک یا چند دندانی از دست رفته در انسان است که به دلیل بیماری پریودنتال (بیماری لثه) یا صانحه و عوامل دیگر دندان است. يبي عق

در اقن مقاله به بررسق و مقاق سه 3 تکنقک و روق کارت ایم پلنت مق پردازیم.

مزاياي اقمپلنت دندان

قه

 • يبي عقد بودن ظاهر دندان
 • افزایق اعتماد بنفس
 • کاراقق و عملکرد یبی عق دندان کاقت רده
 • عدم نقاز به مراقبت حق خات
 • حفظ ساختار و فرم قورت
 • جویدن و ⁠حبت کردن بااقمپلنت راحتتر است
 • کاه ق بق بد دهان

اقمپلنت دق جقتتال

در ایمپلنت دیجیتال (که به آن جراحی ایمپلنت تحت هدایت ابزارهای دیجیتال نیز گفته می شود) از شبیه ساز سه بعدی کامپیوتری برای بررسی وضعیت استخوان فک و موقعیت عصب ها استفاده می شود. برش انجام دهد.بنابراین، از آنجایی که در جراحی ایمپلنت دیجیتال از میزان کمتری برش استفاده می شود، در این روش بیمار نیز بسیار کمتری نسبت به جراحی ایمپلنت سنتی خواهد داشت.

در طول عمل جراحی کاشت ایمپلنت دیجیتال، از راهنمای جراحی دیجیتالی استفاده می شود تا پزشک مطمئن باشد که هیچ گونه آسیبی به عصب یا دندان مجاور وارد نمی شود. کاقت اقمپلنت اقجاد کند.

*

 • بهینه سازی روند کاشت ایمپلنت و به حداقل رساندن آسیب بوسیله تصویربرداری واضح از ساختارهای آناتومیک مانند ریشه های مجاور، غشای سینوس، اعصاب و خونی.
 • اطلاعات دقیقی از ارتفاع، عرض، معلومات و ساختار استخوان فک ارائه می شود تا در صورت نیاز به پیوند یا ساخت استخوان فک، پزشک از آن آگاه باشد.
 • تصاویر دقیقی از کمیت، کیفیت و حجم استخوان فک ارائه می‌کند تا در صورت نیاز، مکان‌های درمانی مناسب برای ایمپلنت‌ها را تعیین کند.
 • دقت درمان بالا مقرود و در
 • محدودقت
 • با عدم انحراف از پروتکل هایدر مانی
 • امکان به اقتراکرانی
 • تقمقم گيري هاي

معايب اقمپلنت دق جيتت اللت

 • اقمپلنت دیجیت تال گران تر از ساقر رورهایم پلنت است.
 • اقمپلنت دقجیت تاال ممکن است بقققتر یول بکرد.
 • |

اقمپلنت فورق

اگر برخی از افراد می توانند یک یا چند دندان از دست رفته خود را تا حد امکان سریع و آسان با دندانی جدید جایگزین کنند، کاملا طبیعی و قابل درک است. با استفاده از تکنیک های پیشرفته، در همان جلسه اول ایمپلنت را در استخوان فک قرار می دهند و بر اساس آن دندانی را جایگزین دندان از دست رفته ی فرد می کنند. در این روش درمان پس از جراحی، پروتزهای موقتی بروی ایمپلنت قرار می گیرند اما هم باز باید چندین ماه اسپری شود تا ایمپلنت با استخوان فک ادغام شود. بر فراز

مزاياي اقمپلنت فوري

 • اگر اقن رورر موفقيت موفقيت
 • باروکش دوختن موقت ، بقمار در وول درمان ، اعتماد به نفس خود رااز دستنمق دهد.
 • 0088
 • سی
 • با استفاده از این روش دیگر نیازی به استفاده از پیوند استخوانی نیست چرا که چگونه ی قرار گرفتن ایمپلنت در این روش بگونه ای است که از حجم استخوانی موجود می کند.

معاقب اقمپلنت فوري

 • در ایمپلنت فوری نیز نمی توان دوره ادغام ایمپلنت با استخوان فک را کنار زد.
 • بیمار باید زندگی و عادات خود را برای 3 الی 6 ماه، به گونه ای انطباق دهد تا از حرکت ایمپلنت های دندانی در طول دوره بهبودی جدا شود. 121
 • برخی از پروتزهای دندانی که در این روش متصل می شوند موقتی هستند و باید از پروتزهای دائمی تعویض شوند.

مقنق اقمپلنت

مینی ایمپلنت دارای ساختاری مشابه ایمپلنت معمولی اما کوچکتر از آن است. فک بقرون مق زند.

در مینی ایمپلنت از روش کم تهاجمی تری نسبت به ایمپلنت معمولی برای کاشت استفاده می شود.

مزاقای مینق اقمپلنت

 • از اقمپلنت سنتق ارزان تر است.
 • در ميني
 • دوره نقاهت کوتاه تراست.
 • مقتوان از ميني
 • دندان هاق کاکته گده به رورگسور مقنق اقمپلنت ‌ با ساير دندان هاق يبي عي بيمار ميابقت بيمار ميابقت بيمار ميابقت
 • نقازی به جراحي
 • به راحتق قابل تمقز هستند.
 • برای

معاقب مقنق اقمپلنت

 • به خاطر کوچک بودن اندازه ای مینی ایمپلنت ها، این روش کاشت ممکن است باعث وارد شدن فشار به استخوان فک بیمار شود و این امر باعث افزایش وزن متفاوت، مدت زمان لازم برای بهبودی کامل تر شود.
 • اقمپلنت سنتق نسبت به ميني
 • اقمپلنت هاق سنتق امکان جویدن محکم تر مواد غذایی را
 • 0
 • اقن رو به افراد که عادت به دندان قروچه کردن دارن د توقیه نمیق ود چرا که اقنکار

انتخاب مناسب ترقن رو اقمپلنت دندان

هر کدام از این روش ها، مزایا و معایت های خاص خود را دارند. می توانید با دندانپزشکی خود مشورت کنید تا ببینید آیا می توانید برای دریافت ایمپلنت دندان مناسبی داشته باشید و اینکه کدام روش ایمپلنت برای شما مناسب است.

دکمه بازگشت به بالا