اقتصادی

شهـاب زودگـذر! – مجله آنلاین

کاربرد

به گزارش اقسنا، روزنامه جام جم «اسفندماه سال 99 وقتی او منتهی به سالن مجمع مجمع انتخاباتی فدراسیون را می‌پیمود، خود را برنده بیچون و چرا می‌دید حالا عزیزی‌خادم قرار است امروز در حالی که ساختمان فدراسیون‌های خارجی کمتر از یک سال بعد، شادی و عروسی است. با« عزاق برکناری» عوض کند.

هفت

این هفت نفر متحدانی قوی برای عزل شهاب‌الدین عزیزی‌خادم هستند. تکرو و بیبرنامه میدانند عزیزیخادم در این مدت تلاش میکرد رئیسی آوانگارد با پارادایمی از مشاوره پذیرش نشان دهد؛. نظر میرسد ابتهال و تضرع عزیزیخادم برای ادامه حیاتش در فوتبال نمیتواند عجیب باشد که حالا او نزدیکترین رفق در هیئترئیسه را هم ندارد؛. چگونه مدیریت مطبوعاتی به خاطر مصاحبه هایی که از نظر اعضای هیئت «مبالغه و حضور» داده شده است، در مدت کوتاهی از بین رفته است؟

هregsvrت

ظاهرا جای هیچ استنکافی نمانده و تصمیمی که هیئترئیسه بگیرد، عزیزی‌خادم باید به آن تمکین کند موردبهمورد بررسی می‌کنیم تمام سلسه‌وار یک برکناری احتمالی را.:

یکی از مهم ترین و جدی ترین ها، قرارداد جنجالی با شرکت تحت اختیار رژیم اشغالگر قدس برای VAR به تهران بود گروهی که بعد از ورود به فرودگاه تهران مستقیما به فدراسیون بروندها افشاریان، رئیس کمیته داوران، گفت: «ممانعت ایجاد شد. و چند ساعتی در فرودگاه بودند.» در آن روزها رسانه‌ها به‌شدت از این قرارداد سطحی و بدون تعمق انتقاد کردند.

اعضای هیاترئیسه در لابهلای تصمیمات مختلف شخص اول رئیس فدراسیون فوتبال، یک سوال را مشترکا از همدیگر میپرسیدند: آیا از شما مشاوره گرفته اند در اکثر موارد پاسخ منفی بود؟.

در قراردادی عزیزی‌خادم با قطری‌ها برای توسعه کمپ اسپایر ایران، اعضای هیئت‌رئیسه در جریان نبودند و شاید به نوعی این تیر خلاص بود. و تقمقم‌گ0064رن ده را بازق کند.

در ماجرای انتخاب کادر فنی از تیم های ملی مختلف از جمله تیم ملی بزرگسالان یکی، عزیزیخادم دوباره بدون بررسی پیش رفت. با اسکوچیچ به عنوان یک قهرمان موفق شد حواشی زیادی بعد از صعود از مرحله اول به دست آورد.

هر چند او به جد و با قدرت میگوید درآمدی بیش از 400 میلیارد تومان با جام جهانی اما برای اعضای هیئترئیسه این نوع اظهار نظر مصادرهکردن موفقیت به نام خود تلقی می شود.

یکی از جنجالی‌ترین موارد، هزینه 31 هزار و 430 یورویی سفر عزیزی‌خادم و همکارانش به لیتوانی و اروپا بود. انتقاد قید از

فدراسیون عزیزی‌خادم در آخرین روزهای ریاست جمهوری دولت روحانی موفق شد از کانال محمدرضا نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه حدود 55 میلیارد تومان کند. قفر رساند تا تبدقل به بحث و جدل قود.

شکایت یک شرکت از فدراسیون به خاطر یکی از بازیهای دوستانه ملی، از جمله موارد مورد بحث دیگر بود.

داستانی جنجالی ا.ا جادوگر معروف فوتبال و شایعه ارتباط او با رئیس فدراسیون و همین طور مهرعلی، معاون اولش، ابتدا شبیه شوخی به نظر می رسید ولی شبی از شبها عزیزیخادم در برنامه فوتبال برتر این ارتباط را رسما تائید کرد! فوتبال در مصاحبه هایش به کار میبرد، تاکید بر این اصطلاح که «نفس حق دارند» آرامآرام مجلس را هم حساس کرد. ، استفاده خواهد کرد، به نظر مي

0054k

حالا قرار است نفر اول فدراسیون جای خود را به سرپرست موقت این سرپرست جدید در صورت عزل قطعی امروز عزیزی‌خادم چه کسی خواهد بود درباره دو یا سه نفر بحث کند؛.؟ مهرداد سراجی، احسان اصولی و میرشاد ماجدی هنوز هیئترئیسه در این باره. به جمع بندق نرسيده است.

سه

فدراسیون قصد دارد در پالایش جدید، سازمان لیگ را متبوع و تابع خود کند.بنابراین، برای مهرعلی، معاون اول. رگزوراد مه م

رئيس بعدق كيست؟

بعد از انتخاب رئیس موقت برای فدراسیون، او سه -. چهارماهی بر صندلی ریاست تکیه خواهد شد در سال 1401 و مابین قرعه کشی جام جهانی تا شروع مسابقات مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برگزار می شود تا رئیس جدید روی کار بیاید که چه کسی در آن زمان برگزار می شود. قدرت اول فوتبال، مشخص نیست اما یکی از اعضای فعلی هیئت با توجه به تقویت نفوذش در مجمع، قدرت را به دست می دهد.

رگسور دار به دبير کل فدراسقون

با نزدیک شدن به جلسه تصمیم گیری امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، برخی از خبرها طی چند روز گذشته حکایت دارای رئیس چند نفر از اعضای هیئت است. |

در این نامه آمده است که درخواست تشکیل جلسه 28 بهمن بر اساس بند دو ماده 34 اساسنامه بوده است که شرایط تشکیل آن در اساسنامه فارغ التحصیل از نوع دستور جلسه صراحتا تعیین شده و دعوت رسمی دبیر کل فدراسیون نیز بر اساس دستور اقدام رئیس فدراسیون در تاریخ نامه. ۲۱ به من ماه در کارتابل رسمق فدراسقون براق ارسال شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر اساس اساسنامه ممکن است تصمیم از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر کنسلی، تعبیر و نظایر آن‌لاین قانونی در این زمینه وجود داشته باشد که جنابعالی بر اساس طرح‌های بین‌المللی و ملی خود و بر اساس اصول، شایسته است. مواد تشریح شده در اساسنامه از هر گونه اقدام خلاف قانوننامه جلوگیری کرده تا خدای نکرده تبعات فردی و جمعی از اصول و اساسنامه دامنگیر افراد حقیقی حقوقی مرتبط با آن نباشد.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا