مجله تندرستی

گیاهان دریایی بوشهر می‌توانند در حوزه دارو پراهمیت واقع شوند

اقسنا / بوگهر و ¿

بهرام عین الهی در دیدار با آیت الله صفایی بوشهری اذعان کرد: استان بوشهر علی چند استعدادها، وجود دریا و منابع عظیم خود، محرومیت های بسیاری در همه حوزه ها دارد که امیدواریم در منطقه بهداشت ما بتوانیم به رفع محرومیت ها بپردازیم.

وی علاوه بر آن برنامه وزارت بهداشت برای عدالت و تعالی مشخص کرد: تحقیقات نشان داد و هر جا که همکاری کنند، قدرت حاکم شد؛ همچنان که با کارآمدن دولت مردمی و حمایت مردم از دولت برای کمک در حوزه واکسن، چه دریافت کرد. سی

وی ادامه داد: همه گیری امیکرون در سراسر جهان و تلفات بسیار کمتری که در ایران نسبت به سایر کشورها شاهد آن بودیم، نشان می دهد هر حرکتی که مردم خواستار آن باشند حتما موفق خواهند بود.

اللهی توجه به رشد جمعیت را عین نیاز دانست و افزود: ما قرارگاه جوانی جمعیت را هفته پیش ایجاد و امیدواریم در بوشهر هم با احداث این قرارگاه، روند رو به افزایش جوانی جمعیت شود.

وزیر بهداشت بیان کرد: در چند سال اخیر بنا به موارد مختلف با یکی از اصلی‌ترین کشورها و فرهنگ غلط کنترل‌کننده‌ای که در اثر عوامل خارجی، رشد نزولی جمعیت را در پیش گرفته است.

عین اللهی ضمن اشاره به تأثیرات فرزند آوری، یادآور شد: فرزندآوری باعث نشاط، کاهش مشکلات روانی و تحکیم خانواده خواهد شد و بسیاری از طلاقهای درمان به دلیل نداشتن فرزند اتفاق میافتد.

وی در: شبکه های بهداشتی در وضعیت خوبی نیست و از آنجایی که مقدم بر درمان است، نیازمند تقویت شبکه های بهداشتی از تقویت بهورز گفت: ادامه سیستم ها را تقویت می کند.

وزیر بهداشت، ضمن اشاره به مجاورت بوشهر با دریا افزود: وجود دریا در بوشهر بسیار حائز بوده و گیاهان و منابع مغذی مملو از آن در دریا، می تواند در حوزه دارو در استان بوشهر و چه در سطح کشور بسیار مهم باشد.

بهرام عین اللهی ادامه داد: آمایش سرزمینی برای استفاده از نعمت های خدادادی و مختص هر استان باید مورد توجه قرار گیرد و استان بوشهر با ظرفیت خود قابلیت جذب سرمایه در حوزه بهداشت را داشته باشد و می تواند در کشور بسیار تأثیرگذار باشد.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا