مجله تندرستی

احتمال انتقال کرونای جهش یافته از گوزن به انسان در کانادا

اولقن مورد احتم القِ انتق الکووقد-۱۹ از گوزن به انسان در کانادا گزارق regsvrd.

از طریق

علاوه براقن ، متخقتان خو ¿

برای این مطالعه که نتایج آن در 25 فوریه به پایگاه داده bioRxiv ارسال شد و در یک مجله معتبر منتشر نشده بود، 300 نمونه جمع آوری شده از گوزن دم سفید در جنوب غربی و شرقی آنتاریو را طی ماه های نوامبر و دسامبر 2021 تجزیه و تحلیل و تحلیل کردند. …

¿

همچنین این تبار در مقایسه با نسخه اصلی شناسایی شده و 7 جهش چین، یک تبار جدید و بسیار متفاوت از ویروسویروس را شناسایی کردند.

خبر گزار ר نق وقورک تاق، بررسق حق بيق يتر نقان ميده د که اين تبار ممکن استايار ممکن است استاقار باشد.

آن فرد در جنوب غربی انتاریو زندگی میکرد و با یک سویه ژنوم های ویروسی موجود در این منطقه را با هم مقایسه کردند. گوزن ارت بای

به گزارش لایوساینس، با این حال، بررسی‌ها به دلیل محدود بودن داده‌ها نمی‌توانند ارتباط انتقالی از گوزن به انسان را تایید کنند.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا